Spolupráce se zahraničními agenturami v ERA-NET cofundech

Technologická agentura ČR je od roku 2017 zapojena do mechanismu ERA-NET Cofund. ERA-NET Cofund je mechanismus evropského rámcového programu pro výzkum a inovace Horizont 2020, který dává příležitost poskytovatelům z jednotlivých států (jako je TA ČR), zapojených do dané cofundové výzvy, vyhlašovat společné mezinárodní výzvy na dohodnuté téma. Projekty do těchto výzev předkládají konsorcia tvořená mezinárodními partnery, přičemž každý poskytovatel financuje své národní úspěšné uchazeče ve výzvě na základě výběru projektů na mezinárodní úrovni. 

V období let 2017 až 2019 podávali čeští uchazeči nejvíce projektů s partnery z těchto zemí:

  1. Francie – 36 projektů
  2. Španělsko – 33 projektů
  3. Itálie a Polsko – 18 projektů
  4. Norsko – 17 projektů
  5. Slovensko – 12 projektů
  6. Rumunsko – 11 projektů
  7. Izrael, Německo, Turecko – 10 projektů
  8. Estonsko – 9 projektů
  9. Kanada – 8 projektů
  10. Irsko, Řecko, Spojené království – 7 projektů

Seznam zahraničních organizací zapojených do dané výzvy bývá vždy zveřejněn před jejím vyhlášením, přičemž se seznam u každé výzvy mění. Přehled agentur zapojených do výzev naleznete v tabulce zde.