ERA-MIN

ERA-MIN 3 Call 2021: Mezinárodní výzva pro výzkum v oblasti neenergetických nezemědělských surovin je otevřena

15. 1. 2021
Aktuality
ERA-MIN
Call 2021
Mezinárodní výzva ERA-MIN 3 Call 2021 je od 15. 1. 2021 otevřena. Výzva je zaměřena na podporu projektů v oblasti neenergetických…
Číst dále

ERA-NET cofundové výzvy: Informační webinář

13. 11. 2020
Aktuality
CHIST-ERA
ERA-MIN
EuroNanoMed
Call 2020
Call 2021
Call 2021
Zúčastněte se informačního webináře k mezinárodním výzvám z oblasti nanomedicíny a informačních technologií financovaným prostřednictvím…
Číst dále

ERA-MIN 3 Call 2021: Další výzva z oblasti neenergetických nezemědělských surovin

16. 10. 2020
Aktuality
ERA-MIN
Call 2021
ERA-NET Cofund ERA-MIN 3 vyhlásí v lednu 2021 mezinárodní výzvu na podporu projektů v oblasti neenergetických nezemědělských surovin. …
Číst dále

Spolupráce se zahraničními agenturami v ERA-NET cofundech

12. 2. 2020
Aktuality
CHIST-ERA
ERA-MIN
M-era.Net
AquaticPollutants
GENDER-NET Plus
Technologická agentura ČR je od roku 2017 zapojena do mechanismu ERA-NET Cofund. ERA-NET Cofund je mechanismus evropského rámcového…
Číst dále

ERA-MIN 2 Call 2019 - zapojte se do výzvy z oblasti neenergetických nezemědělských surovin

11. 2. 2020
Aktuality
ERA-MIN
Call 2019
Stále máte příležitost zapojit se do mezinárodní výzvy ERA-MIN 2 Call 2019 zaměřené na podporu projektů v oblasti neenergetických…
Číst dále