ERA-MIN 3 Call 2021: Příjem návrhů projektů do 1. 4. 2021

Rádi bychom informovali všechny zájemce o účast v mezinárodní výzvě ERA-MIN 3 Call 2021, že termín pro příjem návrhů projektů končí 1. 4. 2021, 17:00 SEČ.

Koordinátor projektu podává návrh projektu prostřednictvím elektronického systému dostupného na stránce www.submission-era-min.eu/call2021/.

Český uchazeč (hlavní uchazeč i další účastníci) v projektu posílá doklady k prokázání způsobilosti prostřednictvím své datové schránky do datové schránky Technologické agentury ČR (TA ČR) do 1. 4. 2021. 

Čeští uchazeči ve výzvě ERA-MIN Call 2021 dokládají: 

  • čestné prohlášení za uchazeče,
  • TA CR Application Form,
  • účetní závěrky za roky 2017, 2018, 2019 (nutné doložit pouze v případě, že nejsou zveřejněné ve Veřejném rejstříku, doložení není povinné pro výzkumné organizace),
  • průzkum trhu a patentovou rešerši, v případě, že je v projektu plánovaný výsledek typu “Patent”,
  • potvrzení certifikačního orgánu, v případě, že je v projektu plánovaný výsledek typu “NmetS”.

Uchazeč do pole “VĚC” uvede: „Horizon2020 – ERA-MIN 3 Call 2021 – prokázání způsobilosti – akronym projektu”.

ID datové schránky: afth9xp

Další informace a všechny aktuální dokumenty k výzvě naleznete na tomto odkazu.