ERA-MIN 3 Call 2023: Výzva v oblasti neenergetických nezemědělských surovin je otevřena

Mezinárodní výzva ERA-MIN 3 Call 2023 je otevřena. Výzva je zaměřena na výzkum v oblasti neenergetických nezemědělských surovin. Termín
pro příjem návrhů projektů (tzv. proposals) potrvá do 30. března 2023, 17:00 SEČ.

Témata výzvy (v originálním znění):

  • Topic 1. Supply of raw materials from exploration and mining
  • Topic 2. Strengthening the Circular Economy
  •  Topic 3. Processing, Production and ICT
  • Topic 4. Environmental assessment, climate and policy development for sustainability 
  • Topic 5: Social sustainability in health, safety and public perception-cutting topics.

Technologická agentura ČR (TA ČR) podpoří české uchazeče v celkové alokaci 800 000  EUR. Maximální výše podpory na jeden projekt je 350 000 EUR. O podporu se mohou ucházet podniky a výzkumné organizace. Čeští uchazeči musí splňovat národní podmínky vycházející z Programu EPSILON (Podprogram 2 – Energetika a materiály). Výzva je financována z Národního plánu obnovy v rámci komponenty 5.2 s názvem „Podpora výzkumu a vývoje v podnicích a zavádění inovací do podnikové praxe” a její investice „Podpora výzkumu a vývoje v synergických efektech
s rámcovým programem pro výzkum a inovace”.

Projektové návrhy mohou předkládat mezinárodní projektová konsorcia tvořena alespoň třemi způsobilými nezávislými partnery, kteří žádají
o financování alespoň ze tří následujících zemí*.

Belgie (VLAIO/FIO, SPW‐Recherche*, FWO); Bulharsko (BNSF*); Česko (TA ČR); Estonsko (ETAg); Finsko (Business Finland); Francie (Région Nouvelle Aquitaine*), Irsko (GSI/EPA); Jihoafrická republika (DSI); Kanada (PRIMA); Německo (BMBF/JÜLICH*); Polsko (NCBR); Portugalsko (FCT); Rumunsko (UEFISCDI); Slovensko (SAS*); Slovinsko (MIZS); Španělsko (AEI, IDEPA, EJ/GV – Innobasque, CFNA); Švédsko (Vinnova), Turecko (TUBITAK)

*seznam zemí je ze dne 7. 12. 2022 a čeká se na potvrzení účasti některých agentur 

Veškeré potřebné informace pro zapojení do výzvy naleznete v dokumentu Podmínky zapojení českého uchazeče do výzvy ERA-MIN 3 Call 2023 (dříve Příručka pro uchazeče), který bude spolu s dalšími dokumenty zde v sekci “Dokumenty”.

Pro hledání partnerů můžete využít Partner Search Tool od ERA-MIN.

Informační webinář pro uchazeče ze všech zemí pořádá ERA-MIN 14. 12. 2022 od 14:30 do 16:30.
Registraci a další informace naleznete na tomto odkazu.

Aktuální informace o výzvě sledujte na webových stránkách www.era-min.eu a www.tacr.cz.