Základní informace

Termín vyhlášení výsledků
pravděpodobně říjen 2023
Alokace
800 000 EUR
Maximální výše podpory na projekt
350 000 EUR
Maximální intenzita podpory na projekt
85 %
Uchazeči
výzkumná organizace, podnik
Lhůta pro podání návrhů projektů
7. 12. 2022 - 30. 11. 2022

Dle předběžného harmonogramu bude výzva vyhlášena 7.12. 2022.

Webináře

Termín
AkceVíce informací/registrace
14. 12. 2022
14:30 – 16:30
Launch Webinarfor the ERA-MIN Joint Call 2023www.era-min.eu/event/launch-webinarfor-era-min-joint-call-2023

Dokumenty

Z důvodu úpravy směrnice SME-36, která popisuje postup TA ČR pro mezinárodní výzvy, došlo ke změně názvů dokumentů:
Národní podmínky pro českého uchazeče – nově Základní parametry výzvy,
Příručka pro uchazeče – nově Podmínky zapojení českého uchazeče do výzvy
.

Dokumenty pro českého uchazeče

Základní parametry výzvy ERA-MIN Call 2023_v1

Mezinárodní výzva ERA-MIN 3 Call 2023 je zaměřena na výzkum v oblasti neenergetických nezemědělských surovin.

Témata výzvy (v originálním znění): 

  • Topic 1. Supply of raw materials from exploration and mining
  • Topic 2. Strengthening the Circular Economy
  • Topic 3. Processing, Production and ICT
  • Topic 4. Environmental assessment, climate and policy development for sustainability 
  • Topic 5: Social sustainability in health, safety and public perception-cutting topics

Velikost projektového konsorcia:

Projekty mohou předkládat mezinárodní konsorcia složená minimálně ze tří způsobilých partnerů z nejméně tří různých zemí (z toho alespoň jeden způsobilý partner z členské země nebo přidružené země EU). Alespoň polovina partnerů musí být ze zemí zapojených do výzvy.

Seznam zemí, které předběžně projevily zájem se do výzvy zapojit:

Belgie (VLAIO/FIO, SPW‐Recherche); Bulharsko (BNSF); Česko (TA ČR); Estonsko (ETAg); Finsko (Business Finland); Irsko (GSI); Jihoafrická republika (DSI);  Kanada (PRIMA); Německo (PT JÜLICH); Polsko (NCBR); Portugalsko (FCT); Rumunsko (UEFISCDI); Slovensko (SAS); Slovinsko (MIZS); Španělsko (AEI, EJ/GV – Innobasque, CFNA); Švédsko (Vinnova), Turecko (TUBITAK)

Pravidla výzvy:

Celková finanční částka podpory TA ČR na výzvu pro české uchazeče v mezinárodních projektech je 800 000  EUR. O podporu se mohou ucházet podniky a výzkumné organizace. Čeští uchazeči musí splňovat národní podmínky vycházející z Programu EPSILON (Podprogram 2 – Energetika a materiály). Výzva je financována z Národního plánu obnovy v rámci komponenty 5.2 s názvem „Podpora výzkumu a vývoje v podnicích a zavádění inovací do podnikové praxe” a její investice „Podpora výzkumu a vývoje v synergických efektech s rámcovým programem pro výzkum a inovace”.

Hledání partnerů: Partner Search Tool
Oficiální stránka výzvy: www.era-min.eu

Kontaktní osoba:

  • Kateřina Volfová
  • katerina.volfova@tacr.cz
  • +420 778 463 138

Novinky

ERA-MIN 3 Call 2023: Připravte se na mezinárodní výzvu z oblasti neenergetických nezemědělských surovin
24. 11. 2022
- V prosinci bude vyhlášena mezinárodní výzva ERA-MIN 3 Call 2023, která je zaměřena na výzkum v oblasti neenergetických nezemědělských surovin.…