ERA-MIN 3 Call 2023: Výsledky mezinárodní výzvy

Do mezinárodní výzvy ERA-MIN 3 Call 2023, která byla zaměřena na podporu výzkumu z oblasti neenergetických nezemědělských surovin, se přihlásilo celkem 18 českých uchazečů v rámci 14 výzkumných projektů

Technologická agentura ČR (TA ČR) podpoří jeden úspěšný český tým, který
se bude podílet na tomto projektu:

  • SuMREE (Udržitelná těžba REE v Evropě)

Výzva je součástí evropského nástroje ERA-NET Cofund.
Hlavní témata výzvy (v originálním znění):

  • Supply of raw materials from exploration and mining
  • Strengthening the Circular Economy
  • Processing, Production and ICT
  • Environmental assessment, climate and policy development for sustainability 
  • Social sustainability in health, safety and public perception-cutting topics

Více informací o výzvě najdete zde