ERA-MIN 3 Call 2023: Připravte se na mezinárodní výzvu z oblasti neenergetických nezemědělských surovin

V prosinci bude vyhlášena mezinárodní výzva ERA-MIN 3 Call 2023, která je zaměřena na výzkum v oblasti neenergetických nezemědělských surovin. Termín pro příjem návrhů projektů (tzv. proposals) potrvá do 30. března 2023, 17:00 SEČ.

Témata výzvy (v originálním znění):

  • Topic 1: Supply of raw materials from exploration and mining
  • Topic 2: Strengthening the Circular Economy
  • Topic 3: Processing, Production and ICT
  • Topic 4: Environmental assessment, climate and policy development for sustainability 
  • Topic 5: Social sustainability in health, safety and public perception-cutting topics.

Technologická agentura ČR (TA ČR) podpoří české uchazeče v celkové alokaci 800 000 EUR. O podporu se mohou ucházet podniky a výzkumné organizace. Čeští uchazeči musí splňovat národní podmínky, které jsou zveřejněné v dokumentu Základní parametry výzvy ERA-MIN Call 2023, vycházející z Programu EPSILON (Podprogram 2 – Energetika a materiály). Výzva je financována z Národního plánu obnovy
v rámci komponenty 5.2 s názvem „Podpora výzkumu a vývoje v podnicích a zavádění inovací do podnikové praxe” a její investice „Podpora výzkumu a vývoje v synergických efektech s rámcovým programem pro výzkum a inovace”.

Projektové návrhy mohou předkládat mezinárodní projektová konsorcia tvořena alespoň třemi způsobilými nezávislými partnery, kteří žádají
o financování alespoň ze tří následujících zemí*:

Belgie (VLAIO/FIO, SPW‐Recherche); Bulharsko (BNSF); Česko (TA ČR); Estonsko (ETAg); Finsko (Business Finland); Irsko (GSI); Jihoafrická republika (DSI); Kanada (PRIMA); Německo (PT JÜLICH); Polsko (NCBR); Portugalsko (FCT); Rumunsko (UEFISCDI); Slovensko (SAS); Slovinsko (MIZS); Španělsko (AEI, EJ/GV – Innobasque, CFNA); Švédsko (Vinnova), Turecko (TUBITAK)

*seznam zemí je předběžný

Pro hledání partnerů můžete využít Partner Search Tool od ERA-MIN.

Aktuální informace o výzvě sledujte na webových stránkách www.era-min.eu a www.tacr.cz.