ERA-MIN 3 Call 2021: Výsledky mezinárodní výzvy

Do mezinárodní výzvy ERA-MIN 3 Call 2021, která byla zaměřena na podporu výzkumu z oblasti neenergetických nezemědělských surovin, se přihlásilo celkem 35 českých uchazečů v rámci 21 výzkumných projektů

Technologická agentura ČR (TA ČR) podpoří tři úspěšné české týmy, které
se budou podílet na těchto projektech: 

 • ABtomat (Využití alternativních primárních a druhotných surovin
  pro výrobu hliníku, hliníkových sloučenin, dalších kovů a produktů), 
 • PEGMAT (Vyvinuté magmatické a pegmatitové systémy jako zdroje kritických surovin a průmyslových minerálů), 
 • PG2CRM (Zpracování Phosphogypsum na kritické suroviny). 

Výzva je součástí evropského nástroje ERA-NET Cofund.
Hlavní témata výzvy (v originálním znění):

 • Supply of raw materials from exploration and mining
 • Circular Design
 • Processing, Production and Remanufacturing
 • Recycling and Re-use ofEnd-of-LifeProductsRecycling and Re-use of
  End-of-Life Products
 • Cross-cutting topics

Více informací o výzvě najdete zde