GENDER-NET Plus

Spolupráce se zahraničními agenturami v ERA-NET cofundech
12. 2. 2020
- Technologická agentura ČR je od roku 2017 zapojena do mechanismu ERA-NET Cofund. ERA-NET Cofund je mechanismus evropského rámcového programu pro výzkum a inovace Horizont 2020, který dává…
Podmínky financování českého uchazeče v ERA-NET cofundech
3. 2. 2020
- Technologická agentura ČR (TA ČR) zveřejňuje dokument Podmínky financování českého uchazeče v ERA-NET cofundech. Tento dokument stanovuje obecná pravidla pro české uchazeče, kteří podávají svůj…
Výsledky národní veřejné soutěže ZÉTA GEDNDER-NET Plus Call 2017
21. 12. 2018
- Technologická agentura ČR (TA ČR) vyhlašuje výsledky 3. veřejné soutěže Programu aplikovaného výzkumu ZÉTA GENDER-NET Plus Call 2017, vyhlášené dne 25. října 2018. TA ČR předpokládá uzavření…
Oznámení o vyhlášení společné mezinárodní výzvy v rámci schématu GENDER-NET Plus Cofund
9. 1. 2018
- TA ČR informuje o vyhlášení společné mezinárodní výzvy GENDER-NET Plus Joint Call 2017 v rámci schématu ERA-NET Cofund, do které můžete podávat projekty. Výzva se tematicky zaměřuje na projekty,…