Call 2017

Výsledky národní veřejné soutěže ZÉTA GEDNDER-NET Plus Call 2017
21. 12. 2018
- Technologická agentura ČR (TA ČR) vyhlašuje výsledky 3. veřejné soutěže Programu aplikovaného výzkumu ZÉTA GENDER-NET Plus Call 2017, vyhlášené dne 25. října 2018. TA ČR předpokládá uzavření…
Oznámení o vyhlášení společné mezinárodní výzvy v rámci schématu GENDER-NET Plus Cofund
9. 1. 2018
- TA ČR informuje o vyhlášení společné mezinárodní výzvy GENDER-NET Plus Joint Call 2017 v rámci schématu ERA-NET Cofund, do které můžete podávat projekty. Výzva se tematicky zaměřuje na projekty,…