Základní informace

Termín vyhlášení výsledků
do 30. 11. 2018
Alokace
740 700 EUR
Maximální výše podpory na projekt
740 700 EUR
Maximální intenzita podpory na projekt
85%
Uchazeči
podnik, výzkumná organizace
Lhůta pro podání návrhů projektů
20. 12. 2017 - 1. 3. 2018

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Příručky

Vše o GENDER-NET Plus Call 2017
Další

Harmonogram GENDER-NET Plus Call 2017

kontaktní osoba pro projekty v realizaci:
Lucie Kůsová
+420 234 611 616 
kusova@tacr.cz

Od 20. prosince 2017 do března 2018 bylo možné podávat projekty do společné mezinárodní výzvy GENDER-NET Plus Joint Call 2017 v rámci schématu ERA-NET Cofund. Výzva se tematicky zaměřovala na projekty, které zohledňovaly v obsahu výzkumu genderovou dimenzi – projekty integrující poznatky z oblasti vlivu pohlaví (biologické faktory) a genderu (socio-kulturní faktory) do praxe.

Tento projekt získal finanční podporu z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizon 2020 na základě grantové dohody č. 741874.

Novinky

Výsledky národní veřejné soutěže ZÉTA GEDNDER-NET Plus Call 2017
21. 12. 2018
- Technologická agentura ČR (TA ČR) vyhlašuje výsledky 3. veřejné soutěže Programu aplikovaného výzkumu ZÉTA GENDER-NET Plus Call 2017, vyhlášené dne…
Oznámení o vyhlášení společné mezinárodní výzvy v rámci schématu GENDER-NET Plus Cofund
9. 1. 2018
- TA ČR informuje o vyhlášení společné mezinárodní výzvy GENDER-NET Plus Joint Call 2017 v rámci schématu ERA-NET Cofund, do které můžete podávat…