Více informací

Od 20. prosince 2017 do března 2018 bylo možné podávat projekty do společné mezinárodní výzvy GENDER-NET Plus Joint Call 2017 v rámci schématu ERA-NET Cofund. Výzva se tematicky zaměřovala na projekty, které zohledňovaly v obsahu výzkumu genderovou dimenzi – projekty integrující poznatky z oblasti vlivu pohlaví (biologické faktory) a genderu (socio-kulturní faktory) do praxe.