Program KAPPA

Rozvoj znalostí a výzkumu prostřednictvím mezinárodní spolupráce mezi subjekty z ČR a partnery z Norska, Lichtenštejnska a Islandu

Novinky

TA ČR spoluorganizovala konferenci SOILCON - "Ground for future cooperation in Europe”
26. 9. 2023
- Dne 18. září se v Praze uskutečnila konference SOILCON - "Ground for future cooperation in Europe”, kterou zorganizovala Technologická agentura…
Pozvánka: Konference SOILCON - Synergie Fondů EHP a Norska s evropskou misí Půda
31. 8. 2023
- Technologická agentura České republiky ve spolupráci s Technologickým centrem Praha a Research Council of Norway vás srdečně zve na konferenci…
Program KAPPA: Výsledky hodnocení žádostí o navýšení rozpočtu na další aktivity projektů podpořených v 1. veřejné soutěži
30. 8. 2023
- Dne 29. 8. 2023 předsednictvo TA ČR schválilo seznam vybraných žádostí o změnu projektu o navýšení rozpočtu a s tím související rozšíření o nové…

Více informací

Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací KAPPA (dále jen „program“) je financovaný Fondy EHP a Norska, byl schválen usnesením vlády České republiky č. 308 ze dne 16. 5. 2018.

DOBA TRVÁNÍ A TERMÍN VYHLÁŠENÍ PROGRAMU

Doba trvání Programu se předpokládá v letech 2020 až 2024, tj. 5 let. Vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na výběr projektů do Programu bude upřesněno. Předpokládá se realizace jedné až dvou veřejných soutěží po dobu trvání Programu. Minimální délka řešení projektu v tomto Programu je stanovena na 24 měsíců. Maximální doba řešení projektu je stanovena na 5 let. Všechny projekty musí být ukončeny nejpozději 30. dubna 2024.

ZAMĚŘENÍ PROGRAMU

Program je obecně zaměřen na podporu mezinárodní spolupráce subjektů z ČR s partnery z Norska, Islandu a Lichtenštejnska v aplikovaném výzkumu a na podporu propojování výzkumných organizací s odběrateli výstupů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, tedy s aplikační sférou (především s podniky a s dalšími subjekty na národní i mezinárodní úrovni) působící v různých společenských oblastech. Při realizaci tento program předpokládá především uplatnění projektů zaměřených na průmyslový výzkum (zahrnující ovšem také nezbytné činnosti orientovaného základního výzkumu) a také podporu projektů s převahou experimentálního vývoje.

CÍLE PROGRAMU

Cílem programu je posílit rozvoj znalostí založených na výzkumu prostřednictvím mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu. Dále také zvýšení množství konkrétních výsledků aplikovaného výzkumu v oblastech, v nichž existuje shoda se zahraničním partnerem, které budou úspěšně zavedeny do praxe a posílí tak konkurenceschopnost zúčastněných podniků a výzkumných organizací, a to podporou bilaterální, případně multilaterální spolupráce českých a zahraničních účastníků. Vedlejším cílem programu je podpora projektů zaměřených na zachytávání a ukládání uhlíku (carbon capture and storage). Pro tyto projekty bude vyčleněno přibližně 124 890 326 Kč. Cílů programu bude dosaženo podporou společných projektů uskutečňovaných uchazeči z ČR, Norska, Islandu a Lichtenštejnska.

CELKOVÉ VÝDAJE NA PROGRAM

Celkové účelové výdaje programu činí 780 564 696 Kč. Z toho účelové výdaje z Finančních mechanismů EHP a Norska činí 663 480 000 Kč a účelové výdaje ze státního rozpočtu (kapitoly Technologická agentura České republiky) činí 117 084 696 Kč. Předpokládaná průměrná intenzita podpory na program je 80 %.

Schválená Dohoda o programu mezi Kanceláří finančních mechanismů a Národním kontaktním místem. Obsahuje podmínky pro realizaci programu, jakož i úlohy a odpovědnosti smluvních stran. Parametry programu KAPPA jsou v souladu s Dohodou o programu.

Infografika KAPPA

ARCHIV DOKUMENTŮ

Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací KAPPA (v účinnosti do 31.10.2019)