TA ČR spoluorganizovala konferenci SOILCON - "Ground for future cooperation in Europe”

Dne 18. září se v Praze uskutečnila konference SOILCON – „Ground for future cooperation in Europe”, kterou zorganizovala Technologická agentura České republiky ve spolupráci s Technologickým centrem Praha a Research Council of Norway v rámci série eventů Fondů EHP a Norska zaměřených na synergie s evropskými misemi. Konference se konala pod záštitou paní ministryně pro vědu, výzkum a inovace, Heleny Langšádlové, a norského velvyslance v Praze, pana Victora C. Rønneberga, který konferenci také zahájil spolu se zástupci organizátorů.

Tématem SOILCONU byla synergie s evropskou misí Půda (A Soil Deal for Europe) a související možnosti podpory vědeckých projektů. 

V první části konference zástupci předních českých i evropských odborníků ve dvou panelových diskuzích jednali o přínosu politik zaměřených na mise při řešení společenských výzev a o důležitých krocích a potřebné spolupráci vedoucí ke zdravé půdě a udržitelnosti. Úvodních přednášek k panelům se ujaly paní Orsolya Frizon-Somogyi, zástupkyně Generálního ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova Evropské komise, a paní Anna Krzywoszynska, členka rady pro misi Půda.

V druhé části konference představily zástupkyně českého a norského národního kontaktního místa pro program Horizont Evropa a pro misi Půda aktuální možnosti financování a přehled zapojení českých a norských subjektů v této misi. Dále se měla možnost představit řada iniciativ a projektů, které kroky k naplnění cílů mise Půda aktivně podnikají, včetně projektu MetalRem z Programu KAPPA. Výzkumníci se následně zapojili do diskuze, kterou zakončily se svým shrnutím celého dne zpravodajky jednotlivých částí.

Více informací najdete na webu konference. K dispozici jsou prezentace řečníků a v nejbližších dnech zveřejníme záznamy z konference a fotogalerii. Na stránkách dále zůstává aktivní možnost matchmakingu, kde se můžete propojit s dalšími zájemci z řad účastníků, a připravujeme také přehledovou databázi všech projektů z výzkumných programů Fondů EHP a Norska relevantních pro misi Půda.