Pozvánka: Konference SOILCON - Synergie Fondů EHP a Norska s evropskou misí Půda

Technologická agentura České republiky ve spolupráci s Technologickým centrem Praha a Research Council of Norway vás srdečně zve na konferenci SOILCON – „Ground for future cooperation in Europe”.

Konference na téma synergií Fondů EHP a Norska s evropskou misí Půda (A Soil Deal for Europe) se uskuteční 18. září v Praze pod záštitou paní ministryně pro vědu, výzkum a inovace, Heleny Langšádlové, a norského velvyslance v Praze, pana Victora C. Rønneberga.

Přední evropští odborníci a zástupci výzkumných projektů budou diskutovat o politikách zaměřených na mise, o transformaci směrem ke zdravé půdě a o synergiích mezi misemi EU a Fondy EHP a Norska a dalšími nástroji podpory. Konference se věnuje nejen tématu zdravé půdy, ale také čisté vody a lesů.

Více informací naleznete na stránce konference ZDE.