První veřejná soutěž

Základní informace

Termín vyhlášení výsledků
do 30. 9. 2020
Alokace
32,5 mil. EUR, z toho na CCS projekty 5,2 mil. EUR
Maximální výše podpory na projekt
0,5 - 1,5 mil. EUR (až 2,5 mil. EUR na CCS projekty)
Maximální intenzita podpory na projekt
96%
Uchazeči
podnik; výzkumná organizace
Lhůta pro podání návrhů projektů
21. 11. 2019 - 27. 2. 2020

Konference SOILCON: Synergie Fondů EHP a Norska s evropskou
misí Půda
TA ČR ve spolupráci s Technologickým centrem Praha a Research Council of Norway organizuje konferenci SOILCON – „Ground for future cooperation in Europe” na téma synergií Fondů EHP a Norska s evropskou misí Půda (A Soil Deal for Europe). Více informací >>

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Zadávací dokumentace

Guide for Evaluators
Open call
Zadávací dokumentace
Příručka pro uchazeče
Příručka pro hodnotitele
Guide for Applicants
Související dokumentace a formuláře

Definition of Individual Results
Programme Indicators – Annex I. of the Programme Agreement
Sworn statement of the applicant – Čestné prohlášení za uchazeče
Souhlas dalšího účastníka se Smlouvou o poskytnutí podpory
Smlouva o poskytnutí podpory
Project Partner´s Acceptance of the Project Contract
Project Contract
Indikátory programu
Definice jednotlivých typů výsledků
Decision on the Provision of Funding
Podmínky poskytnutí podpory v Programu KAPPA
KAPPA Terms and Conditions
Rozhodnutí o poskytnutí podpory
Příručky

Guide to ISTA and application form
Průvodce ISTA
Checklist
Checklist (CZE)
Doplňující dokumentace

Evaluator’s Impartiality towards Projects
Publicity Rules
Programme Agreement for the Programme CZ Research
Programme KAPPA
Program KAPPA
Pravidla pro publicitu
Podjatost hodnotitelů k projektům
Partnership Agreement template
Guideline for Research Programmes 2014-2021

Technologická agentura České republiky (TA ČR) ve spolupráci s agenturou Research Council of Norway (RCN) vyhlásila dne 20. listopadu 2019 první veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací KAPPA (Program) financovaného z Fondů EHP a Norska

Vyhlášení proběhlo v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 2014/C 198/01, dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, dle Nařízení o implementaci Finančního mechanismu EHP / Norska 2014-2021 a dle Pokynů pro výzkumné programy (Guideline for Research Programmes).

Veřejná soutěž je zaměřena na mezinárodní spolupráci subjektů z Česka s partnery z Norska, Islandu a Lichtenštejnska (donorské státy) v aplikovaném výzkumu a na propojování výzkumných organizací s aplikační sférou, především s malými a středními podniky. Veřejná soutěž je otevřená návrhům projektů ze všech disciplín a témat výzkumu, vývoje a inovací. Veřejná soutěž specificky zahrnuje téma zachytávání a ukládání oxidu uhličitého (CCS) z Norských fondů. 

Návrh projektu se předkládá v anglickém jazyce prostřednictvím informačního systému ISTA. V každém projektu musí být hlavní uchazeč z Česka a alespoň jeden další účastník z Norska, Islandu nebo Lichtenštejnska. 

Soutěžní lhůta začíná dnem 21. listopadu 2019 v 9:00 hodin a končí dnem 27. února 2020 (celkem 98 dní) v níže uvedené hodiny:

  • 16:30:00 hodin – pro podání návrhu projektu včetně jeho příloh prostřednictvím informačního systému ISTA;
  • 23:59:59 hodin – pro zaslání Potvrzení podání elektronického návrhu projektu (zasílá hlavní uchazeč). ID datové schránky TA ČR: afth9xp.

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v Zadávací dokumentaci a dokumentech spojených s vyhlášením. Závazná je anglická verze. Český překlad dokumentů má pouze informativní a podpůrný charakter a bude zveřejněn v následujících dnech.

Ve dnech 25. – 26. listopadu 2019 proběhne Úvodní konference a Matchmaking KAPPA. Cílem akce je seznámit odbornou veřejnost s parametry veřejné soutěže a zároveň posílit mezinárodní spolupráci mezi institucemi z Česka, Norska, Islandu a Lichtenštejnska. Video záznam z akce bude zveřejněn v prvním prosincovém týdnu. Sledujte stránky kappa.tacr.cz.

Dotazy v anglickém jazyce k této veřejné soutěži budou podávány a vyřizovány prostřednictvím HELPDESK. Než položíte dotaz, prosím, podívejte se do často kladených dotazů. 

ELIMINACE KORUPČNÍCH VLIVŮ

TA ČR v rámci eliminace korupčních vlivů během veřejných soutěží a veřejných zakázek ve výzkumu, vývoji a inovacích žádá všechny uchazeče, aby jí neprodleně informovali o jakékoliv byť domnělé korupční aktivitě, o které se dozví. Oznámení spolu s vylíčením rozhodných skutečností může TA ČR výrazně ulehčit identifikaci případných korupčních snah a jejich eliminaci. Oznámení prosím posílejte na adresu protikorupci@tacr.cz.

Aplikace pro hledání partnerů

TA ČR vytvořila Aplikaci pro hledání partnerů v Programu KAPPA, financovaného Fondy EHP a Norska. Registrací v Aplikaci získáte kontakt na potenciální partnery z Norska, Islandu a Lichtenštejnska. Stačí jednoduše vyplnit název organizace a téma zamýšleného projektu. Aplikaci najdete na stránkách matchmakingkappa.tacr.cz.

Jak při registraci postupovat Vám představíme ve videu níže

Novinky

TA ČR spoluorganizovala konferenci SOILCON - "Ground for future cooperation in Europe”
26. 9. 2023
- Dne 18. září se v Praze uskutečnila konference SOILCON - "Ground for future cooperation in Europe”, kterou zorganizovala Technologická agentura…
Pozvánka: Konference SOILCON - Synergie Fondů EHP a Norska s evropskou misí Půda
31. 8. 2023
- Technologická agentura České republiky ve spolupráci s Technologickým centrem Praha a Research Council of Norway vás srdečně zve na konferenci…