Více informací

Technologická agentura České republiky (TA ČR) ve spolupráci s agenturou Research Council of Norway (RCN) vyhlásila dne 20. listopadu 2019 první veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací KAPPA (Program) financovaného z Fondů EHP a Norska

Vyhlášení proběhlo v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 2014/C 198/01, dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, dle Nařízení o implementaci Finančního mechanismu EHP / Norska 2014-2021 a dle Pokynů pro výzkumné programy (Guideline for Research Programmes).

Veřejná soutěž je zaměřena na mezinárodní spolupráci subjektů z Česka s partnery z Norska, Islandu a Lichtenštejnska (donorské státy) v aplikovaném výzkumu a na propojování výzkumných organizací s aplikační sférou, především s malými a středními podniky. Veřejná soutěž je otevřená návrhům projektů ze všech disciplín a témat výzkumu, vývoje a inovací. Veřejná soutěž specificky zahrnuje téma zachytávání a ukládání oxidu uhličitého (CCS) z Norských fondů. 

Návrh projektu se předkládá v anglickém jazyce prostřednictvím informačního systému ISTA. V každém projektu musí být hlavní uchazeč z Česka a alespoň jeden další účastník z Norska, Islandu nebo Lichtenštejnska. 

Soutěžní lhůta začíná dnem 21. listopadu 2019 v 9:00 hodin a končí dnem 27. února 2020 (celkem 98 dní) v níže uvedené hodiny:

  • 16:30:00 hodin – pro podání návrhu projektu včetně jeho příloh prostřednictvím informačního systému ISTA;
  • 23:59:59 hodin – pro zaslání Potvrzení podání elektronického návrhu projektu (zasílá hlavní uchazeč). ID datové schránky TA ČR: afth9xp.

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v Zadávací dokumentaci a dokumentech spojených s vyhlášením. Závazná je anglická verze. Český překlad dokumentů má pouze informativní a podpůrný charakter a bude zveřejněn v následujících dnech.

Ve dnech 25. – 26. listopadu 2019 proběhne Úvodní konference a Matchmaking KAPPA. Cílem akce je seznámit odbornou veřejnost s parametry veřejné soutěže a zároveň posílit mezinárodní spolupráci mezi institucemi z Česka, Norska, Islandu a Lichtenštejnska. Video záznam z akce bude zveřejněn v prvním prosincovém týdnu. Sledujte stránky kappa.tacr.cz.

Dotazy v anglickém jazyce k této veřejné soutěži budou podávány a vyřizovány prostřednictvím HELPDESK. Než položíte dotaz, prosím, podívejte se do často kladených dotazů. 

ELIMINACE KORUPČNÍCH VLIVŮ

TA ČR v rámci eliminace korupčních vlivů během veřejných soutěží a veřejných zakázek ve výzkumu, vývoji a inovacích žádá všechny uchazeče, aby jí neprodleně informovali o jakékoliv byť domnělé korupční aktivitě, o které se dozví. Oznámení spolu s vylíčením rozhodných skutečností může TA ČR výrazně ulehčit identifikaci případných korupčních snah a jejich eliminaci. Oznámení prosím posílejte na adresu protikorupci@tacr.cz.

Aplikace pro hledání partnerů

TA ČR vytvořila Aplikaci pro hledání partnerů v Programu KAPPA, financovaného Fondy EHP a Norska. Registrací v Aplikaci získáte kontakt na potenciální partnery z Norska, Islandu a Lichtenštejnska. Stačí jednoduše vyplnit název organizace a téma zamýšleného projektu. Aplikaci najdete na stránkách matchmakingkappa.tacr.cz.

Jak při registraci postupovat Vám představíme ve videu níže