Program KAPPA: Výsledky hodnocení žádostí o navýšení rozpočtu na další aktivity projektů podpořených v 1. veřejné soutěži

Dne 29. 8. 2023 předsednictvo TA ČR schválilo seznam vybraných žádostí o změnu projektu o navýšení rozpočtu a s tím související rozšíření o nové dodatečné aktivity, podaných dle vyhlášené výzvy ze dne 9. 6. 2023. Dodatečné finanční prostředky budou poskytnuty níže vybraným projektům.

  • Žádosti o změnu byly schváleny/neschváleny u těchto projektů.

Všem příjemcům bude zasláno oznámení o schválení/neschválení podaných žádostí o změnu. S příjemci projektů, u kterých byla schválena žádost o změnu, bude uzavřen Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí podpory.