Program DELTA 2

mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu

Novinky

Program DELTA 2: Návazné veřejné soutěže na podporu bilaterální spolupráce
18. 3. 2024
- Technologická agentura ČR informuje, že další veřejné soutěže na podporu bilaterální spolupráce v aplikovaném výzkumu českých podniků a výzkumných…
Program DELTA 2: Vyhlášení výsledků 5. veřejné soutěže
30. 11. 2023
- Technologická agentura České republiky (dále jen “TA ČR”) vyhlašuje výsledky páté veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu,…
Program DELTA 2: Vyhlášení výsledků formální kontroly 5. veřejné soutěže
22. 8. 2023
- Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR”) vyhlašuje výsledky formální kontroly návrhů projektů podaných do 5. veřejné soutěže…

Více informací


Základní informace o programu DELTA 2

Program DELTA 2 byl schválen usnesením Vlády České republiky ze dne 16. května 2018 č. 307 a navazuje na předcházející program DELTA. Program je zaměřen na dvoustrannou mezinárodní spolupráci v aplikovaném výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích českých podniků a výzkumných organizací a jejich zahraničních partnerů. Spolupráce je zaměřena převážně na země mimo Evropský hospodářský prostor (EHP).

Délka trvání a termíny výzev

Doba trvání programu se předpokládá v letech 2020 až 2025. Veřejná soutěž na výběr projektů do programu byla vyhlášena poprvé v roce 2019. Následně se očekává vyhlášení veřejné soutěže každoročně v letech 2020 až 2023. Předpokládaná maximální délka řešení projektů je stanovena
na 36 měsíců. Délka projektů nesmí přesáhnout dobu trvání programu.

Zaměření programu DELTA 2

Program DELTA 2 je zaměřen na podporu získání poznatků a dovedností vedoucím k novým výrobkům, postupům a službám anebo jejich podstatnému zdokonalení. Podporovány jsou v něm proto projekty zaměřené na konkrétní výstupy v aplikovaném výzkumu, které budou po svém ukončení uvedeny do praxe. Do projektu se mohou na české straně zapojit podniky a výzkumné organizace, přičemž jejich zahraniční partneři podávají komplementární návrhy projektů u příslušné zahraniční organizace. Pro získání podpory musí být projekty podpořeny současně českou
(TA ČR) i zahraniční stranou (zahraniční organizace v dané lokalitě). Seznam zahraničních organizací pro danou veřejnou soutěž bývá obvykle zveřejněn 2-3 měsíce před jejím vyhlášením.

Financování

Celkové výdaje jsou na období trvání programu DELTA 2 stanoveny na 1,656 mld. Kč. Alokace ze státního rozpočtu ČR pak činí 1,225 mld. Kč. Maximální intenzita podpory je stanovena na 74 % uznatelných nákladů projektů.

ARCHIV DOKUMENTŮ

Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2 (s účinností do 31.10.2019)