Pátá veřejná soutěž

Základní informace

Termín vyhlášení výsledků
30. 11. 2023
Alokace
160 mil. Kč
Maximální výše podpory na projekt
16 mil. Kč
Maximální intenzita podpory na projekt
74 %
Uchazeči
podnik, výzkumná organizace
Lhůta pro podání návrhů projektů
18. 5. 2023 - 19. 7. 2023

Novinky

Program DELTA 2: Oznámení předběžných parametrů 5. veřejné soutěže
10. 3. 2023
- Technologická agentura ČR (dále jen „TA ČR”) informuje o přípravě 5. veřejné soutěže v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního…