Pátá veřejná soutěž

Program DELTA 2: Oznámení předběžných parametrů 5. veřejné soutěže
10. 3. 2023
- Technologická agentura ČR (dále jen „TA ČR”) informuje o přípravě 5. veřejné soutěže v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2 (dále jen „veřejná soutěž”)…