Program DELTA 2: Návazné veřejné soutěže na podporu bilaterální spolupráce

Technologická agentura ČR informuje, že další veřejné soutěže na podporu bilaterální spolupráce v aplikovaném výzkumu českých podniků a výzkumných organizací budou vyhlašovány pod Programem SIGMA – dílčí cíl 4, Bilaterální spolupráce.

Aktuální oznámení předběžných parametrů veřejné soutěže v roce 2024 je možné najít zde.