Program SIGMA: Oznámení předběžných parametrů 8. veřejné soutěže - dílčí cíl 4

Technologická agentura ČR (dále jen „TA ČR”) informuje o přípravě 8. veřejné soutěže v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA – dílčí cíl 4, Bilaterální spolupráce  (dále jen „Program SIGMA – DC4”).

Vyhlášení této veřejné soutěže plánujeme na 15. 5. 2024.

Veřejná soutěž Programu SIGMA – DC4 je zaměřena na podporu mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu českých podniků a výzkumných organizací. 

TA ČR předpokládá spolupráci s následujícími zahraničními partnery. Jednání však stále probíhají.

LokalitaNázev zahraniční organizaceZkratka
FrancieFrench National Research AgencyANR
Korejská republikaKorea Institute of Energy Technology Evaluation and PlanningKETEP
Korejská republikaKorea Institute for Advancement of TechnologyKIAT
Sasko, Spolková republika NěmeckoSaxon State Ministry for Economic Affairs, Labour and TransportSMWA
Spojené státy americkéDepartment of Energy of the United States of AmericaDOE
Tchaj-wanMinistry of Economic AffairsMoEA
Tchaj-wanNational Science and Technology CouncilNSTC

TA ČR momentálně vyjednává spolupráci s uvedenými zahraničními partnerskými organizacemi a současně i s organizacemi dalšími. Finální seznam lokalit, se kterými bude umožněna spolupráce v rámci 8. veřejné soutěže Programu SIGMA, bude zveřejněn na webových stránkách TA ČR a v zadávací dokumentaci.

Předběžné parametry 8. veřejné soutěže programu SIGMA – DC4 naleznete ZDE.

TA ČR zveřejní více informací a všechny podmínky pro podání návrhu projektu v zadávací dokumentaci v den vyhlášení veřejné soutěže.

Případné dotazy k 8. veřejné soutěži Programu SIGMA – DC4 směřujte na Helpdesk. Pro konzultace projektových záměrů jsou uchazečům k dispozici regionální kontaktní místa.

V případě zájmu o navázání nových přeshraničních partnerství mohou potenciální uchazeči využít nástroj Partnering Tool.