Najděte partnera pro svůj projekt

Prostřednictvím mezinárodních programů a výzev TA ČR pomáhá českým podnikům a výzkumným organizacím navázat spolupráci v oblasti aplikovaného výzkumu a inovací. Tato stránka slouží pro navázání spolupráce se zahraničními partnery, a proto jsou registrační formuláře i přehled partnerů v anglickém jazyce.

Program SIGMA, DC 4 – bilaterální spolupráce, je zaměřen na podporu bilaterálních projektů mezi českými podniky a výzkumnými organizacemi a jejich zahraničními partnery převážně ze zemí mimo Evropský hospodářský prostor.

Máte zájem najít vhodného partnera pro svůj projekt nebo nabízíte svou spolupráci?

Registrujte se pomocí tlačítka níže. Registraci, prosím vyplňujte v angličtině.


  • Přehled partnerů, kteří hledají nebo nabízí spolupráci:

GDPR
Vyplněním údajů ve formuláři a jeho odesláním uděluji souhlas Technologické agentuře České republiky (TA ČR) se sídlem Evropská 1692/37, Praha 6, 160 00, zřízené dle § 36a zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů se zpracováním uvedených osobních údajů za účelem jejich zveřejnění na webové stránce (www.tacr.cz/partnering-tool/ a www.tacr.cz/en/partnering-tool-2) pro umožnění navázání spolupráce s jinými subjekty a informování subjektu údajů o možnostech mezinárodní spolupráce. Právním základem pro zpracování osobních údajů subjektu údajů se stává tento souhlas se zpracováním osobních údajů. Zásady zpracování osobních údajů jsou popsané v dokumentu zde.