Program DELTA 2: Vyhlášení výsledků formální kontroly 5. veřejné soutěže

Technologická agentura České republiky (dále jen TA ČR”) vyhlašuje výsledky formální kontroly návrhů projektů podaných do 5. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2 vyhlášené dne 17. května 2023.

Do této veřejné soutěže uchazeči podali 29 návrhů projektů.

Výsledky formální kontroly 5. veřejné soutěže DELTA 2:

  • 24 návrhů projektů TA ČR přijala do veřejné soutěže, tzn. postupují do dalšího hodnocení;
  • návrhů projektů TA ČR nepřijala do veřejné soutěže.

Aby byl návrh projektu přijat, musí být dle podmínek zadávací dokumentace přijat rovněž na straně zahraniční organizace. TA ČR zašle hlavním uchazečům nepřijatých návrhů projektů Rozhodnutí o nepřijetí do veřejné soutěže se zdůvodněním.

Průběžně aktualizovaný seznam návrhů projektů naleznete zde.

Zveřejněno dne 22. 8. 2023