Program DELTA 2

mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu

Více informací


Základní informace o programu DELTA 2

Program DELTA 2 (trvání 2020 – 2025) byl schválen Vládou ČR květnu 2018 a navazuje na předcházející program DELTA. Program je zaměřen na dvoustrannou mezinárodní spolupráci v aplikovaném výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích českých podniků a výzkumných organizací a jejich zahraničních partnerů. Spolupráce je zaměřena převážně na země mimo evropský výzkumný prostor (ERA). Alokace pro program DELTA 2 ze státního rozpočtu ČR činí 1,225 mld. Kč.

Zaměření programu DELTA 2

Program DELTA 2 je zaměřen na podporu získání poznatků a dovedností vedoucím k novým výrobkům, postupům a službám anebo jejich podstatnému zdokonalení. Podporovány jsou v něm proto projekty zaměřené na konkrétní výstupy v aplikovaném výzkumu, které budou po svém ukončení uvedeny do praxe. Do projektu se mohou na české straně zapojit podniky a výzkumné organizace, přičemž jejich partneři podávají komplementární návrhy projektů u poskytovatele ve své lokalitě působení. Program se orientuje na spolupráci s partnery převážně ze zemí mimo EU (Asie, Jižní a Severní Amerika), přičemž pro získání grantu TA ČR musí být projekty podpořeny současně českou (TA ČR) i zahraniční stranou (zahraniční organizace v dané lokalitě). Seznam zahraničních partnerů pro danou veřejnou soutěž bývá obvykle zveřejněn 2-3 měsíce před jejím vyhlášením.

Financování

Maximální předpokládaná délka projektů podpořených z programu DELTA 2 je 36 měsíců, přičemž maximální intenzita podpory je 74% uznatelných nákladů projektů. Veřejné soutěže předpokládá TA ČR vyhlašovat v letech 2019-2023.