Čtvrtá veřejná soutěž

Základní informace

Termín vyhlášení výsledků
do 30. 11. 2022
Alokace
250 mil. Kč
Maximální výše podpory na projekt
není stanovena
Maximální intenzita podpory na projekt
74 %
Uchazeči
podnik, výzkumná organizace
Lhůta pro podání návrhů projektů
19. 5. 2022 - 13. 7. 2022

nebo využijte

Návrh projektu se předkládá prostřednictvím ISTA v anglickém jazyce.

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace
Call documentation
Příloha č. 1 – Specifické podmínky jednotlivých zahraničních organizací
Annex No. 1 – Specific conditions of individual foreign organizations
Příloha č. 2 – Hodnoticí proces
Annex No. 2 – Evaluation process
Související dokumentace a formuláře

Všeobecné podmínky
Smlouva o poskytnutí podpory
Rozhodnutí o poskytnutí podpory
Čestné prohlášení uchazeče/Sworn statement of the applican
Čestné prohlášení o složení konsorcia
Common proposal – Brazilská federativní republika (EMBRAPII)
Common proposal – Brazilská federativní republika (SENAI)
Common proposal – Če-ťiang (ZSTD)
Common proposal – Korejská republika (KIAT)
Common proposal – Korejská republika (KETEP)
Common proposal – Nigerijská federativní republika (NASENI)
Common proposal – Québec (CRIAQ)
Common proposal – Spojené státy americké (DOE)
Common proposal – Stát Izrael (IIA)
Common proposal – Tchaj-wan (MoEA)
Common proposal – Tchaj-wan (MoST)
Common proposal – Ťiang-su (JSTD)
Form Pre-existent knowledge
Formulář pro druh výsledku NmetS/Form for result of the NmetS type
Doplňující dokumentace

Pravidla pro publicitu
Výklad podmínek uznatelnosti nákladu dle Všeobecných podmínek (verze č. 7)

Vyhlášení 4. veřejné soutěže

Zveřejněno 18. 5. 2022

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 18. května 2022 čtvrtou veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2 (dále jen „Program DELTA 2”).

Technologická agentura České republiky zveřejnila vyhlášení čtvrté veřejné soutěže v Obchodním věstníku a v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Předmětem této veřejné soutěže je podpora mezinárodní spolupráce v oblasti aplikovaného výzkumu prostřednictvím společných projektů českých subjektů podporovaných TA ČR a zahraničních partnerů s předpokládanou podporou zahraničních organizací.

Hlavním cílem veřejné soutěže je zvýšit množství výstupů a výsledků v oblastech, které jsou perspektivní pro budoucnost zapojených zemí. Dalším cílem veřejné soutěže je rovněž podpora přenosu mezinárodních znalostí, sdílení dobré praxe a usnadnění pronikání na zahraniční trhy.

Návrh projektu se předkládá prostřednictvím ISTA v anglickém jazyce.

Zahraniční partneři musí mít sídlo v jedné z uvedených lokalit:

LokalitaNázev zahraniční organizaceZkratka
Brazilská federativní republika Brazilian Agency for Research and Industrial InnovationEMBRAPII
Brazilská federativní republikaNational Service for Industrial TrainingSENAI
Če-ťiangZhejiang Science and Technology DepartmentZSTD
Korejská republikaKorea Institute for Advancement of TechnologyKIAT
Korejská republikaKorea Institute of Energy Technology Evaluation and PlanningKETEP
Nigerijská federativní republika National Agency for Science and Engineering Infrastructure NASENI
QuébecConsortium for Research and Innovation  in Aerospace in QuébecCRIAQ
Spojené státy americkéDepartment of Energy of the United States of AmericaDOE
Stát IzraelIsrael Innovation AuthorityIIA
Tchaj-wanMinistry of Economic AffairsMoEA
Tchaj-wanMinistry of Science and TechnologyMoST
Ťiang-suJiangsu Provincial Department of Science and TechnologyJSTD

Soutěžní lhůta začíná dnem 19. května 2022 v 9:00 hodin a končí dnem 13. července 2022 v níže uvedené hodiny:

 • 16:29:59 hod. – nejzazší možný okamžik pro podání návrhu projektu prostřednictvím informačního systému ISTA;
 • 23:59:59 hod. – pro zaslání následujících dokumentů prostřednictvím své datové schránky: 
  • Potvrzení podání elektronického návrhu projektu (zasílá hlavní uchazeč) a 
  • Doklady k prokázání způsobilosti (zasílá každý uchazeč samostatně).

ID datové schránky TA ČR: afth9xp.

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy
Zadávací dokumentaci a dalších dokumentech spojených s vyhlášením. Nápovědy k vyplňování návrhu projektu jsou umístěny přímo v informačním systému ISTA. Pro nové uchazeče jsme připravili videonávod, jak založit účet v informačním systému ISTA. 

Máte dotaz? Můžete ho položit prostřednictvím HELPDESK. Nejdříve se však podívejte do často kladených dotazů (databáze znalostí). Můžete se obrátit také na regionální zástupce TA ČR.

TA ČR dále informuje, že do veřejné soutěže nebudou přijaty takové návrhy projektů, jejichž uchazeči (tj. hlavní uchazeč i další účastník):

 • nezveřejní účetní závěrku ve veřejném rejstříku – u subjektů, které mají tuto povinnost za období tří let (2018, 2019 a 2020); 
 • splňují definici podniku v obtížích;
 • nebudou zapsaní v evidenci skutečných majitelů do konce soutěžní lhůty, tedy do 13. 7. 2022;
 • nesplní další podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci.

Vyhlášení proběhlo v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen ZPVV), dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 2014/C 198/01 a dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014.

Pozn. Všechny dokumenty zveřejněné v den vyhlášení veřejné soutěže jsou považovány za součást Zadávací dokumentace.

ELIMINACE KORUPČNÍCH VLIVŮ

TA ČR v rámci eliminace korupčních vlivů během veřejné soutěže žádá všechny uchazeče, aby neprodleně informovali o jakékoliv byť domnělé korupční aktivitě, o které se dozví. Oznámení spolu s vylíčením rozhodných skutečností může TA ČR výrazně ulehčit identifikaci případných korupčních snah a jejich eliminaci. Oznámení prosím zasílejte na adresu protikorupci@tacr.cz.


Oznámení předběžných parametrů 4. veřejné soutěže

Zveřejněno 1. 3. 2022

Technologická agentura ČR (TA ČR) informuje o přípravě 4. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2.

Vyhlášení 4. veřejné soutěže Programu DELTA 2 je plánované na 18. května 2022. Dovolujeme si upozornit uchazeče, že veřejná soutěž bude vyhlášena pouze v případě ukončení rozpočtového provizoria.

Podpora mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu českých podniků a výzkumných organizací se předpokládá s následujícími zahraničními organizacemi:

LokalitaNázev zahraniční organizaceZkratka
Brazilská federativní republika Brazilian Agency for Research and Industrial InnovationEMBRAPII
Brazilská federativní republikaNational Service for Industrial TrainingSENAI
Če-ťiangZhejiang Science and Technology DepartmentZSTD
Korejská republikaKorea Institute for Advancement of TechnologyKIAT
Korejská republikaKorea Institute of Energy Technology Evaluation and PlanningKETEP
Québec Consortium for Research and Innovation  in Aerospace in Québec CRIAQ
Nigerijská federativní republika National Agency for Science and Engineering Infrastructure NASENI
Stát IzraelIsrael Innovation AuthorityIIA
Tchaj-wanMinistry of Economy AffairsMoEA
Tchaj-wanMinistry of Science and TechnologyMoST
Ťiang-suJiangsu Provincial Department of Science and TechnologyJSTD

TA ČR nyní jedná o spolupráci s dalšími zahraničními partnerskými organizacemi. Finální seznam lokalit, se kterými bude umožněna spolupráce v rámci 4. veřejné soutěže Programu DELTA 2, bude zveřejněn na webových stránkách TA ČR a v Zadávací dokumentaci.

Čtvrtá veřejná soutěž se liší od třetí veřejné soutěže v několika parametrech. Nově je jazykem návrhu projektu angličtina. Tyto odlišné parametry jsou v tabulce s předběžnými parametry označeny červeně a je potřeba jim věnovat zvýšenou pozornost. Podmínka účasti propojených a partnerských podniků bude upřesněna. 

 • Předběžné parametry 4. veřejné soutěže Programu DELTA 2 naleznete ZDE. 

Více informací a všechny podmínky pro podání návrhu projektu budou uvedeny v Zadávací dokumentaci v den vyhlášení veřejné soutěže.

Případné dotazy ke 4. veřejné soutěži Programu DELTA 2 směřujte prosím na Helpdesk. Pro konzultace projektových záměrů jsou uchazečům k dispozici regionální kontaktní místa.

V případě zájmu o navázání nových přeshraničních partnerství mohou potenciální uchazeči využít nástroj Partnering Tool.

Novinky

Stanovisko TA ČR k spolupráci s nigerijskými subjekty
20. 4. 2023
- V roce 2022 byla zahájena spolupráce mezi Technologickou agenturou České republiky (TA ČR) a National Agency for Science and Engineering…
Program DELTA 2: Vyhlášení výsledků 4. veřejné soutěže
30. 11. 2022
- Technologická agentura České republiky (dále jen “TA ČR”) vyhlašuje výsledky čtvrté veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu,…