Stanovisko TA ČR k spolupráci s nigerijskými subjekty

V roce 2022 byla zahájena spolupráce mezi Technologickou agenturou České republiky (TA ČR) a National Agency for Science and Engineering Infrastructure (PIC-NASENI) v oblasti výzkumu a vývoje. Tato spolupráce je zaměřena na podporu společných projektů zaměřených na konkrétní výstupy v oblasti aplikovaného výzkumu. 

18. května 2022 TA ČR a PIC-NASENI společně vyhlásily veřejnou soutěž v rámci programu DELTA 2. Do TA ČR dorazily 4 návrhy projektů
od českých žadatelů, NASENI jich obdržela více než 200 od svých nigerijských žadatelů. Protože ale podmínkou pro financování bilaterálních projektů v rámci programu DELTA 2 je jejich podání na obou stranách (jak do TA ČR, tak do PIC-NASENI) a následně též schválení v obou agenturách, nebyl
v rámci této veřejné soutěže nakonec schválen žádný podaný návrh. Většina z 200 nigerijských žadatelů nenalezla včas vhodného českého partnera, aby pak společně podali projekt do dané veřejné soutěže.

PIC-NASENI se po uzavření veřejné soutěže rozhodla, že i přes počáteční neúspěch podpoří některé z podaných projektů, a to mimo rámec veřejné soutěže DELTA 2. Dne 30. listopadu 2022 tak vybrala PIC-NASENI k financování 30 návrhů projektů, které byly předloženy nigerijskými žadateli, a těm poskytla šanci najít si dodatečně českého partnera k dotvoření mezinárodního konsorcia. Tyto projekty se PIC-NASENI rozhodla samostatně financovat (a to jak nigerijské, tak i české řešitele) a vzít si na starost jejich kompletní administraci. TA ČR na žádost PIC-NASENI poskytla prostor pro networking českých a nigerijských firem, a to formou uspořádání společného webináře, nicméně samotná realizace projektů, včetně financování, je již mimo její pole působnosti.

TA ČR tedy vyzývá všechny české uchazeče, kteří mají zájem o řešení společných projektů s nigerijskými subjekty, aby tuto záležitost komunikovali výhradně s kontaktních osobou PIC-NASENI.

Pro více informací kontaktujte:

  • John Paul Mbiimbe
    Head ICT / M&E Committee
  • jpmbiimbe@pictt.gov.ng
  • +234 708 547 3382

PIC SECRETARIAT
National Agency for Science and Engineering Infrastructure,
Idu Industrial Area, P.M.B. 391 Garki, Abuja.