Třetí veřejná soutěž

Základní informace

Termín vyhlášení výsledků
do 30. 11. 2021
Alokace
300 mil. Kč
Maximální výše podpory na projekt
není stanovena
Maximální intenzita podpory na projekt
74 %
Uchazeči
Podnik, Výzkumná organizace
Lhůta pro podání návrhů projektů
13. 5. 2021 - 14. 7. 2021

nebo využijte

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace
Příloha č. 1 – Specifické podmínky jednotlivých zahraničních organizací
Příloha č. 2 – Hodnoticí proces
Související dokumentace a formuláře

Všeobecné podmínky
Smlouva o poskytnutí podpory
Rozhodnutí o poskytnutí podpory
Čestné prohlášení za uchazeče/Sworn statement of the applicant
Čestné prohlášení o složení konsorcia
Common proposal – Alberta (GCCIR)
Common proposal – Brazilská federativní republika (EMBRAPII)
Common proposal – Brazilská federativní republika (SENAI)
Common proposal – Če-ťiang (ZSTD)
Common proposal – Korejská republika (KETEP)
Common proposal – Korejská republika (KIAT)
Common proposal – Québec (CRIAQ)
Common proposal – Tchaj-wan (MoEA)
Common proposal – Tchaj-wan (MoST)
Common proposal – Ťiang-su (JSTD)
Common proposal – Vietnamská socialistická republika (MOST)
Formulář Pre-existent knowledge
Formulář pro druh výsledku NmetS
Příručky

Obecná příručka pro hodnotitele
Prezentace pro uchazeče – 3. VS DELTA 2
Doplňující dokumentace

Struktura cílů NPOV
Pravidla pro publicitu


Program DELTA 2: Vyhlášení výsledků vyhodnocení splnění podmínek 3. veřejné soutěže


Technologická agentura České republiky (dále jen TA ČR”) vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných
do 3. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2 vyhlášené dne 12. května 2021.

Po ukončení soutěžní lhůty (14. července 2021) Komise pro přijímání návrhů projektů (dále jen Komise”) vyhodnotila splnění podmínek veřejné soutěže u návrhů projektů.

Předsednictvo TA ČR schválilo dne 9. srpna 2021 výsledky vyhodnocení splnění podmínek veřejné soutěže předložené Komisí a rozhodlo o přijetí či nepřijetí návrhů projektů do veřejné soutěže. Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 3. veřejné soutěže programu DELTA 2:

  • 36 návrhů projektů přijatých do veřejné soutěže;
  • návrhů projektů nepřijatých do veřejné soutěže.

Aby mohlo dojít k přijetí návrhu projektu, musí být naplněna podmínka stanovená Zadávací dokumentací, tedy že hlavní uchazeč a další účastníci, jejichž návrh projektu je přijat na české straně, musí být rovněž přijat na straně zahraniční organizace. Z tohoto důvodu budou výsledky zveřejněny
v následující tabulce, která bude průběžně doplňována na základě informací o přijetí/nepřijetí, které TA ČR obdrží od zahraničních organizací.

Výsledný seznam návrhů projektů, který je průběžně aktualizován, naleznete zde.Program DELTA 2: Vyhlášení 3. veřejné soutěže

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 12. května 2021 třetí veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2 (dále jen Program DELTA 2).

Technologická agentura České republiky zveřejnila vyhlášení třetí veřejné soutěže v Obchodním věstníku a v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. 

Předmětem této veřejné soutěže je podpora mezinárodní spolupráce v oblasti aplikovaného výzkumu prostřednictvím společných projektů českých subjektů podporovaných TA ČR a zahraničních partnerů s předpokládanou podporou zahraničních institucí. 

Hlavním cílem veřejné soutěže je zvýšit množství výstupů a výsledků v oblastech, které jsou perspektivní pro budoucnost zapojených zemí. Dalším cílem veřejné soutěže je rovněž podpora přenosu mezinárodních znalostí, sdílení dobré praxe a usnadnění pronikání na zahraniční trhy. 

Zahraniční partneři musí mít sídlo v jedné z uvedených lokalit:

LokalitaNázev zahraniční organizaceZkratka
AlbertaGerman-Canadian Centre for Innovation and ResearchGCCIR
Brazilská federativní republikaBrazilian Agency for Research and Industrial InnovationEMBRAPII
Brazilská federativní republikaNational Service for Industrial TrainingSENAI
Če-ťiangZhejiang Science and Technology DepartmentZSTD
Korejská republikaKorea Institute for Advancement of TechnologyKIAT
Korejská republikaKorea Institute of Energy Technology Evaluation and PlanningKETEP
QuébecConsortium for Research and Innovation  in Aerospace in QuébecCRIAQ
Tchaj-wanMinistry of Economy AffairsMoEA
Tchaj-wanMinistry of Science and TechnologyMoST
Ťiang-suJiangsu Provincial Department of Science and TechnologyJSTD
Vietnamská socialistická republikaMinistry of Science and Technology of VietnamMOST

Soutěžní lhůta začíná dnem 13. května 2021 v 9:00 hodin a končí dnem 14. července 2021 v níže uvedené hodiny:

  • 16:29:59 hod. – nejzazší možný okamžik pro podání návrhu projektu prostřednictvím informačního systému ISTA;
  • 23:59:59 hod. – pro zaslání následujících dokumentů prostřednictvím své datové schránky
    • Potvrzení podání elektronického návrhu projektu (zasílá hlavní uchazeč) a 
    • Dokladů k prokázání způsobilosti (zasílá každý uchazeč samostatně).

ID datové schránky TA ČR: afth9xp.

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v Zadávací dokumentaci a dalších dokumentech spojených s vyhlášením. Nápovědy k vyplňování návrhu projektu jsou umístěny přímo v informačním systému ISTA. Pro nové uchazeče jsme připravili videonávod, jak založit účet v informačním systému ISTA. 

Pro kontrolu, zda jste při podání návrhu projektu na něco nezapomněli, můžete využít checklist pro uchazeče.

V případě nejasností se podívejte do často kladených dotazů (databáze znalostí na Helpdesku), pokud odpověď nenaleznete, můžete položit dotaz prostřednictvím Helpdesku

TA ČR dále informuje, že do veřejné soutěže nebudou přijaty takové návrhy projektů, jejichž uchazeči (tj. hlavní uchazeč i další účastník):

  • nezveřejní účetní závěrku ve veřejném rejstříku – u subjektů, které mají tuto povinnost za období tří let (2017, 2018, 2019); 
  • splňují definici podniku v obtížích.

Vyhlášení proběhlo v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen ZPVV), dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 2014/C 198/01 a dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014.

ELIMINACE KORUPČNÍCH VLIVŮ

TA ČR v rámci eliminace korupčních vlivů během veřejné soutěže žádá všechny uchazeče, aby neprodleně informovali o jakékoliv byť domnělé korupční aktivitě, o které se dozví. Oznámení spolu s vylíčením rozhodných skutečností může TA ČR výrazně ulehčit identifikaci případných korupčních snah a jejich eliminaci. Oznámení prosím posílejte na adresu protikorupci@tacr.cz.

Novinky

Program DELTA 2: Vyhlášení výsledků 3. veřejné soutěže
30. 11. 2021
- Technologická agentura České republiky (dále jen “TA ČR”) vyhlašuje výsledky třetí veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu,…
Program DELTA 2: Vyhlášení výsledků vyhodnocení splnění podmínek 3. veřejné soutěže
12. 8. 2021
- Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR”) vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 3. veřejné…