O konferenci

Konference Nebraňte se aplikovanému výzkumu se představí možnosti podpory v Pardubickém kraji se zaměřením na technologie využitelné v obranném výzkumu a seznámí účastníky s inspirativními příběhy úspěšných řešitelů z řad malých a středních podniků.

Program

BLOK I.


13:00 – 13:10

Aktivity Parádního kraje projekt – Smart akcelerátor +


13:10 – 13:20

Možnosti podpory TA ČR


13:20 – 13:30

Nově připravované programy TA ČR


13:30 – 14:00

Coffee break

BLOK II.


14:00 – 15:20

Panelová diskuze

Úspěšní řešitelé projektů aplikovaného výzkumu zaměřených na technologie využitelné v obranném výzkumu. Účastníci se podělí o své zkušenosti s účastí v EDF a příklady dobré praxe.

Václav BERVID, ORLIČAN

jednatel společnosti ORLIČAN s.r.o.

V roce 1995 založil firmu, která se zabývala vývojem, výrobou a stavbou speciálních součástí a komponent pro automobilové závodní stroje, a to jak pro potřeby vlastního teamu, tak pro komerční účely. Po roce 1998 zahájil projekt na vybudování strojírenského podniku b-TECHNOLOGIE a.s. se zaměřením na nové perspektivní technologie v oblasti kovozpracovatelství. Součástí projektu bylo řízení investic do moderních technologií, budování obchodně dodavatelských vztahů, příprava a budování systémů řízení jakosti podle požadavků automobilového průmyslu a standardů mezinárodních norem ISO TS, ISO 9002 a VDA 6.1. Tuto činnost završil úspěšným prodejem celého businessu v roce 2009. Po krátké kariérní přestávce a narození prvního potomka dcery Victorie se věnoval technicko-vědecké práci v oblasti spalovacích motorů pro závodní účely. V roce 2010 až 2013 byl zapojen do týmu vývoje společnosti R&D TECH CORP v USA, která se zabývá stavbou speciálních motorů pro světoznámou americkou sérii závodů NASCAR. V roce 2014 se pustil do dalšího manažersko-investičního projektu v oblasti leteckého průmyslu. Založil dceřinou společnost ORLIČAN s.r.o., která přebírá a navazuje na tradiční výrobu větroňů pro německého partnera Schempp-Hirth, a získal pozici jednatele společnosti. Hlavním úkolem je restrukturalizace tradiční letecké výroby, stabilizace pracovního teamu (60 odborných pracovníků), zajištění dalšího rozvoje a nové perspektivy pro nově vzniklou společnost včetně výzkumu a vývoje, kde má bohaté zkušenosti. V roce 2021 do skupiny firem b-TECHNOLOGIE přiřadil a řídí akvizici technologické společnosti MABID a vzájemně propojuje jejich činnosti a spolupráci.

Bohuslav PŘIKRYL, RETIA, člen divize CSG Aerospace

viceprezident pro výzkum, vývoj a inovace CSG Aerospace

Vysokoškolské studium absolvoval na Vysoké vojenské škole pozemního vojska ve Vyškově v roce 1984. Tam dokončil také v roce 1994 doktorské postgraduální studium. V roce 1999 byl jmenován docentem a v roce 2004 byl jmenován profesorem v oboru Ochrana obyvatelstva. Absolvoval také řadu vzdělávacích aktivit, mj. kurz velitelů dělostřeleckých oddílů ve Spolkové republice Německo a kurz pro vysoké státní úředníky v oblasti vyzbrojování ve Francii. Od roku 1987 působil na Vysoké vojenské škole pozemního vojska ve Vyškově a následně na Univerzitě obrany v Brně jako přednášející a postupně v mnoha vysokých manažerských a akademických funkcích. V letech 2012–2020 vykonával funkci rektora – velitele Univerzity obrany v Brně. V rámci své vědecko-výzkumné činnosti se zabýval problematikou  automatizovaných systémů řízení a modelováním a simulací procesů v této oblasti. V rámci vojenské kariéry dosáhl hodnosti brigádního generála. Má bohaté zkušenosti jak z manažerské práce v rámci vojenského vysokého školství a složek resortu Ministerstva obrany ČR, tak i ze spolupráce s partnerskými institucemi doma a v zahraničí. Od roku 2021 vykonává funkci viceprezidenta pro výzkum, vývoj a inovace CSG Aerospace.

Václav PUŠ, EXPLOSIA

vedoucí oddělení Výzkumu a vývoje

Absolvoval Vysokou školu chemicko-technologickou a v roce 1990 získal inženýrský titul. Do roku 1995 pracoval v laboratoři konstituční analýzy barviv ve Výzkumném ústavu organických syntéz v Pardubicích. V polovině roku 1995 přešel do Explosie – Výzkumného ústavu průmyslové chemie. Tam začínal na pozici výzkumného pracovníka v laboratoři základního výzkumu. Vzdělání v oblasti výbušnin si doplnil na Katedře teorie a technologie výbušin, University Pardubice, kde absolvoval dvouleté licenční studium. V roce 2000 se specializoval na oblast jednosložkových prachů, kde se zanedlouho stal vedoucím výzkumné skupiny sférických a jednosložkových prachů. V současnosti zastává funkci vedoucího oddělení Výzkumu a vývoje. Během jeho profesní kariéry byl a je řešitelem a spoluřešitelem mnoha výzkumných úkolů řešených jednak v rámci technického rozvoje Explosie, kde mezi nejvýznamnější činnosti patří vývoj nových prachů podle požadavků zákazníků a modernizace vybraných operací a objektů pro výrobu jednosložkových prachů v Explosii, ale také řešení projektů pod záštitou Ministerstva obrany, Ministerstva průmyslu a obchodu nebo technologické agentury České republiky.

Jan THOMAS, LPP s.r.o.

technický ředitel (CTO) společnosti LPP

Od doku 2018 působí jako technický ředitel (CTO) společnosti LPP. Vede cca stočlenný tým SW a HW inženýrů a konstruktérů, kteří zajišťují technologický rozvoj produktového portfolia společnosti, počínaje vybavením pro pozemní vojenskou techniku, přes avionické systémy. V poslední době se soustředí i na vývoj autonomních prostředků, a to ve spolupráci s dalšími českými firmami a výzkumnými organizacemi. Tým pod vedením Jana Thomase je zapojen do četných dotačních programů na národní i mezinárodní úrovni.

BLOK III.


15:20 – 16:30

Networking, konzultace s poradcem TA ČR, možnost prohlídky vzdělávacího centra SFÉRA

Akce je spolufinancována Evropskou unií.

Pořadatelé akce