Jednotný informační systém pro poskytování podpory aplikovaného výzkumu v rámci TA ČR.
Zajišťuje všechny procesy administrace výzkumných projektů – od podání návrhu
– přes hodnocení – realizaci veřejných soutěží a veřejných zakázek.

PROČ TO DĚLÁME

Snahou vlády je, aby co nejvíce služeb, které poskytuje státní správa, bylo digitalizováno. Občanům se tak usnadní komunikace s úřady, mohou zařizovat věci na dálku bez nutnosti dojíždění. eGovernment šetří čas i peníze občanům i státu.

Vizi sjednocení poskytování státní podpory v oblasti výzkumu může podpořit jednoduchý, přehledný a přívětivý informační systém vyvinutý v souladu s principy eGovernmentu a snižování administrativy.

Proto TA ČR přistoupila k vývoji vlastního sdíleného informačního systému, který může být využíván dalšími subjekty státní správy pro podporu výzkumných aktivit v ČR.

CO PŘINÁŠÍ NOVÉHO

 • uživatelsky přívětivější
  a přehlednější prostředí
 • responsibilita na mobilních zařízeních
 • zrychluje administrativní procesy bez nutnosti dokládání /prokazování věcné skutečnosti
 • vylepšený generátor
  formulářů a dokumentů
 • propojení s dalšími systémy státní správy
 • nevyžaduje registraci díky využití identity
  v rámci používaných nástrojů eGovernmentu
 • automaticky importuje připravené podklady
 • výrazně snazší správa hodnotitelů
 • automatizace běžných
  /opakovaných procesů
  (změny, schvalování,
  akceptace…)
 • ukládání poznámek přímo u projektu
 • lepší navigace a více praktických informací
  k projektům
 • přímá komunikace mezi uživateli v reálném čase
  s možností archivace

V ČEM JE UNIKÁTNÍ

 • informační systém nezávislý na jednom dodavateli, licenčních modelech
  a provozním prostředí
 • na jeho vývoji se podílí více dodavatelů, kteří dle stanovených pravidel vyvíjejí jednotlivé funkční části

NOVINKY

NAUČTE SE


ČASOVÝ HARMONOGRAM