Pravidelné odstávky systémů ISTA, SISTA a ISRB

Technologická agentura České republiky informuje uživatele systémů ISTA, ISRB a SISTA o zavedení pravidelných odstávek těchto systémů z důvodu vývoje sdíleného IS SISTA.

Vývoj SISTA probíhá postupně a podílí se na něm více dodavatelů, kteří vyvíjejí jednotlivé funkční části. Aby TA ČR mohla zajistit správný chod aplikací a dílčích komponent SISTA, musí jednotlivé funkční části pravidelně aktualizovat za pomoci odstávek systémů ISTA, SISTA a ISRB. Agentura se dlouhodobě snaží, aby byl přechod ze současných systémů na nový systém pro uživatele co nejpřívětivější. Z toho důvodu budou již zmiňované odstávky probíhat v pravidelných intervalech a uživatelé o nich budou informováni s dostatečným předstihem, aby se na ně mohli dopředu připravit. Počínaje dnem 9. 2. 2024 bude tedy docházet k pravidelným plánovaným odstávkám systémů ISTA, SISTA a ISRB, a to vždy 1x za 14 dní v pátek od 9:00 hod. do 17:00 hod. Naší snahou bude zkrátit trvání odstávky na co nejnižší možnou míru. Data zadaná do systémů před plánovanou odstávkou zůstanou v systému uložena. 

Aktuální informace budou s dostatečným předstihem zveřejněny na webu tacr.cz. V případě změn v termínu odstávek bude Agentura uživatele informovat.