Novinka v SISTA: Identita občana

Vývoj SISTA je stále v plném proudu a my bychom vás rádi seznámili s novinkou, která ještě více usnadní Vaši práci v systému. Aktuálně máte možnost využít Identitu občana.

V čem Vám Identita občana usnadní práci v SISTA?
Identita občana Vám umožní provádět úkony vůči TA ČR bez nutnosti dalších ověřovacích kroků, včetně např. elektronického podpisu smlouvy.

Je použití identity občana pro uživatele  povinné?
Prozatím bude její použití na Vašem uvážení, postupem času se bez ní však neobejdete – do budoucna se nebude možné bez platného ověření a příslušných oprávnění zapojit do procesů podání návrhu projektu/nabídky, hodnocení, realizace projektů a dalších elektronických úkonů v SISTA. Doporučujeme tedy využít Identitu občana, co nejdříve to bude možné.

Co vás tedy čeká?

Zavedení a následné využití Identity občana proběhne ve dvou etapách:

  1. etapa – Ztotožnění se

    Po přihlášení se do SISTA způsobem, kterým se běžně přihlašujete, máte na úvodní stránce k dispozici banner s nápisem „Využijte Identitu občana”. Součástí tohoto banneru je tlačítko „Použít identitu občana”. Po kliknutí na toto tlačítko budete přesměrování na možnost ztotožnění se prostřednictvím Identity občana (včetně možnosti využít tzv. bankovní identitu, pokud je Vaše banka zapojena a využíváte internetové bankovnictví). Pro správné ztotožnění je nutné mít v rámci Identity občana uvedené jméno a příjmení, a to v takové podobě, jako tomu je u Vašeho uživ. účtu v SISTA.

    V případě, že Identitu občana nemáte a nevyužíváte ani Bankovní identitu (internetové bankovnictví), jednoduše si ji založíte pomocí webu Identita občana.
  1. etapa – Možnost přihlašování prostřednictvím identity občana

    Necelé 2 měsíce od zahájení etapy 1 zpřístupníme stávajícím uživatelům možnost přihlásit se a novým uživatelům možnost registrovat se do SISTA prostřednictvím právě jednoho z identifikačních prostředků (NIA, bankID, ad.). Druhou etapu spouštíme později, abychom dali dostatečný prostor stávajícím uživatelům projít nejprve etapou 1.

O dalším vývoji Vás budeme pravidelně informovat.