Seznam oborů TA ČR

Obory jsou zařazeny do několika oblastí, které se dále rozpadají na kategorie. Výběr oborů je možný pouze z nejnižší úrovně seznamu, např. obor AAB. Celou kategrii AA zvolit nelze.

Hodnotitelé si vybírají podle své odbornosti 1 až 3 hlavní obory a 1 až 5 vedlejších oborů.

Uchazeči ve svých návrzích projektů zvolí jeden hlavní obor a dva vedlejší obory.

AAFilosofie a náboženství
AAAEstetika a kulturologie
AABEtika
AACFilosofie
AADSpiritualita
AAENáboženství (religionistika, teologie a pastorační práce)
ABDějiny
ABADějiny pravěku
ABBDějiny starověku
ABCDějiny středověku
ABDDějiny novověku
ABESoudobé dějiny a orální historie
ACArcheologie, antropologie, etnologie
ACAArcheologie
ACBAntropologie
ACCEtnologie
ADPolitologie a politické vědy
ADAVeřejná politika ČR
ADBMezinárodní vztahy
AEŘízení, správa a administrativa
AEAForecasting
AEBManagement
AFPráce s informacemi
AFAArchivnictví
AFBKnihovnictví
AFCPísemnictví
AFDMasmédia
AFENová média a kyberkultura
AFFDigital Humanities
AGPrávo
AGAEvropské právo a mezinárodní právo veřejné
AGBObchodní právo, živnostenské právo a finanční právo
AGCObčanské právo
AGDÚstavní právo a základní lidská práva
AGETrestní právo
AGFSprávní právo
AGGPrávo životního prostředí
AGHPracovní právo a právo sociálního zabezpečení
AGIAutorské právo a práva průmyslového vlastnictví
AGJPrávo v oblasti nových technologií (ICT) a kyberprostoru
AGKJiné právní disciplíny
AHEkonomie
AHABehaviorální ekonomie
AHBCestovní ruch a hotelnictví
AHCEkonometrie
AHDFinance, bankovnictví, účetnictví, daňová politika
AHEMakroekonomie a národní hospodářství
AHFMikroekonomie
AHGPodniková ekonomika
AHICirkulární ekonomika
AHJEkonomika veřejného sektoru
AHKOperační analýza a matematické metody
AIJazykověda
AIAFilologie
AIBFonetika a fonologie
AICForenzní lingvistika
AIDPočítačová a korpusová lingvistika
AIEPřekladatelství a translatologie
AIFSociolingvistika
AIGTeoretická a historická lingvistika, lexikografie
ALUmění a kulturní dědictví
ALADesign a výtvarné umění
ALBDivadelní umění
ALCFilmové umění
ALDKulturní dědictví
ALEMúzická a taneční umění
AMPedagogika
AMAAndragogika
AMBDidaktika cizích jazyků
AMCDidaktika odborných společenskovědních předmětů
AMDDidaktika odborných technických předmětů
AMEDidaktika sportu a volného času
AMFDidaktika uměleckých předmětů
AMGPreprimární a primární pedagogika
AMHSpeciální pedagogika
ANPsychologie
ANABehaviorální psychologie a psychologie abnormálního chování a adiktologie
ANBForenzní psychologie
ANCKlinická psychologie
ANDKognitivní a experimentální psychologie
ANENeuropsychologie a psychodiagnostika
ANFPrůmyslově-organizační psychologie
ANGVývojová a vzdělávací psychologie
ANHZdravotní a sportovní psychologie
AOSociologie a demografie
AOABezpečnostní studia
AOBDemografie a sociální epidemiologie
AOCGenderová studia
AODGerontologie a studia dlouhověkosti
AOEMigrační a rozvojová studia
AOFSociální práce
AOGMetody sociologie
AOHSociální a politická geografie a regionální rozvoj
APMěstské, oblastní a dopravní plánování, urbanismus
AQBezpečnost práce a ochrana zdraví
BAObecná matematika
BBAplikovaná statistika, operační výzkum
BCTeorie a systémy řízení
BDTeorie informace
BETeoretická fyzika
BFElementární částice a fyzika vys. Energií
BGJaderná, atomová a molekulová fyzika, urychlovače
BHOptika, masery a lasery
BIAkustika a kmity
BJTermodynamika
BKMechanika tekutin
BLFyzika plasmatu a výboje v plynech
BMFyzika pevných látek a magnetismus
BNAstronomie a nebeská mechanika, astrofyzika
BOBiofyzika
CAAnorganická chemie
CBAnalytická chemie, separace
CCOrganická chemie
CDMakromolekulární chemie
CEBiochemie
CFFyzikální chemie a teoretická chemie
CGElektrochemie
CHJaderná a kvantová chemie, fotochemie
CIPrůmyslová chemie a chemické inženýrství
CJEkotoxikologie
CKPetrochemie
CLChemie životního prostředí
CLAModelování
CLBPůdní chemie
CLCHydrochemie
DAHydrologie a limnologie
DBGeologie a mineralogie
DCSeismologie, vulkanologie a struktura Země
DDGeochemie
DEZemský magnetismus, geodesie, geografie
DFPedologie
DGVědy o atmosféře, meteorologie
DHBáňský průmysl včetně těžby a zpracování uhlí
DIZnečištění a kontrola vzduchu
DJZnečištění a kontrola vody
DKKontaminace a dekontaminace půdy včetně pesticidů
DLTuhý odpad a jeho kontrola, recyklace
DMVliv životního prostředí na zdraví
DNOchrana krajinných území, rekultivace a tvorba krajiny
EAMorfologické obory a cytologie
EBGenetika a molekulární biologie
ECImunologie
EDMikrobiologie, virologie
EEBotanika
EEAFyziologie rostlin
EFZoologie
EFAFyziologie živočichů
EFBEntomologie
EGEkologie – společenstva
EHBiotechnologie a bionika
EIBioinformatika
FAKardiovaskulární nemoci vč. kardiochirurgie
FBEndokrinologie, diabetologie, metabolismus, výživa
FCPneumologie
FDOnkologie a hematologie
FEOstatní obory vnitřního lékařství
FFORL, oftalmologie
FGPediatrie
FHNeurologie, neurochirurgie, neurovědy, neurolingvistika
FITraumatologie a ortopedie
FJChirurgie vč. transplantologie
FKGynekologie a porodnictví
FLPsychiatrie, sexuologie
FMHygiena
FNEpidemiologie, infekční nemoci
FODermatovenerologie
FPOstatní lékařské obory
FQVeřejné zdravotnictví, sociální lékařství
FRFarmakologie a lékárnická chemie
FSLékařská zařízení, přístroje a vybavení
FTStomatologie a zubní protetika
FUProtetika
FVKlinická imunologie
FWLékařská chemie
GAZemědělská ekonomie
GAAEkonomika zemědělství
GABEkonomika potravinářství
GACLesnická a dřevařská ekonomika
GADBioekonomie
GBZemědělské stroje a stavby
GBAZemědělská a zahradnická technika
GBBLesnická a dřevařská technika
GBCStavby pro zemědělství
GCPěstování rostlin, osevní postupy
GCARostlinná výroba
GCBZahradnická výroba
GCCZelinářství
GCDVinohradnictví
GCEOvocnářství
GCFBiotechnologie
GCGAgrolesnictví
GDHnojení, závlahy, zpracování půdy
GDAZpracování půdy
GDBVýživa a hnojení rostlin
GDCZávlahové a odvodňovací stavby
GDDProtierozní opatření
GEŠlechtění rostlin
GEAGenetika rostlin
GFChoroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin
GFAZemědělská fytopatologie
GFBZemědělská entomologie
GFCRostlinolékařství včetně integrované ochrany
GFDPřípravky na ochranu rostlin
GGChov hospodářských zvířat
GGAChov koní
GGBChov skotu
GGCChov prasat a drůbeže
GGDChov kožešinových zvířat
GGEChov ovcí a koz
GGFBiotechnologie v chovu hospodářských zvířat
GGGVýživa hospodářských zvířat
GGHŠlechtění a plemenářství hospodářských zvířat
GHChoroby a škůdci zvířat, veterinární medicína
GHAChoroby hospodářských zvířat
GHBParaziti hospodářských zvířat
GHCVeterinární medicína
GILesnictví
GIAZakládání, pěstění a ochrana lesa
GIBDendrologie a botanika
GIDDřevařské technologie + výroba nábytku
GJRybářství
GKPotravinářství
GKATechnologie výroby potravin rostlinného původu
GKBTechnologie výroby potravin živočišného původu
GKCPivovarnictví
GKDVinařství
GKELegislativa v potravinářství a bezpečnost potravin
GKFPotravinářská chemie
GMPrecizní zemědělství
GMATechnologie precizního zemědělství
GMBVyužití a správa dat
GMCRobotika v zemědělství
IATeorie informace a kódování
IBOperační systémy
ICArchitektura systémů
IDProgramovací jazyky
IEDatabáze
IFPočítačové sítě
IGUmělá inteligence
IHPočítačová grafika a vizualizace
IIPočítačová bezpečnost a kryptografie
IJSíťové protokoly a komunikace
IKRozpoznávání a strojové učení
ILIoT
IMOstatní software
INKybernetika a kybernetická bezpečnost
KAVojenská technika, bojová a speciální vozidla
KBStrategie
KCZbraně a munice
KDOchranné prostředky ve vojenství
KERadiolokace, komunikační technologie a vojenská robotika
LAŽelezniční doprava
LAAZabezpečovací systémy
LABKolejová vozidla, tratě , kolejiště
LBSilniční doprava
LBAVeřejná a individuální doprava
LBBNákladní doprava a zařízení
LBCKonstrukce dopravních silničních vozidel
LBDSilniční a dálniční infrastruktura
LBEAutonomní mobilita a pokročilé asistenční systémy
LCLetecká doprava
LCAAeronautika, aerodynamika, konstrukce letadel
LCBProvoz, řízení a bezpečnost letecké dopravy
LDVodní doprava
LDAKonstrukce plavidel
LDBProvoz a bezpečnost vodní dopravy
LEDopravní a manipulační technika
LFBezpečnost dopravy a dopravní nehody
LGHMI (human-machine interaction) a ergonomie dopravních prostředků
LHDigitalizace, konektivita a inteligentní dopravní systémy (ITS)
LITelematika
LJEnergie v dopravě
LJAAlternativní zdroje energie v dopravě
LJBKonvenční zdroje energie v dopravě
LJCElektromobilita a udržitelné systémy dopravy
LKLogistika a management dopravy (včetně pošty)
LLKosmické technologie
LMNavigace, spojení, detekce, protiopatření a satelity
MATeplárenství
MBNejaderná energetika, spotřeba a užití energie
MBAPřenosová (distribuční) soustava, řízení a regulace
MBBPlynárenství
MBCObnovitelné zdroje energie
MBDNeobnovitelné zdroje energie
MBEBaterie a akumulátory
MCJaderná energetika
MCAJaderné odpady a úložiště
MCBJaderná bezpečnost
MCCDosimetrie
MCDStavba, konstrukce, provoz jaderných elektráren
NAInženýrské stavitelství
NAAVýstavba silnic a železnic
NABVýstavba inženýrských sítí
NACVýstavba ostatních staveb
NBStavebnictví
NBAPozemní stavby
NBBStavebně materiálové inženýrství
NBCKonstrukce staveb, statika a mechanika
NBDDopravní stavby
NBEVodní stavby, meliorace, hydraulika, hydrologie
NBFArchitektura a rozvoj sídel
NBGTechnické zařízení budov a technologie staveb
NBHGeotechnika, geodezie
NBIEnergeticky šetrné budovy
PAKovové materiály
PBKeramika, žáruvzdorné materiály, skla
PCKompositní materiály
PDNanomateriály
PEOstatní materiály
PFTextilní materiály
PGPovrchové úpravy materiálů, koroze
PHMateriálové zkoušky, životnost a únava materiálů
PIStavební materiály
RAElektronika a optoelektronika, elektrotechnika
RBSenzory, čidla, měření a regulace
RCPočítačový hardware
RDMikroelektronika
REŘídící technika
RFRadioelektronika
SAPrůmyslové procesy a zpracování
SBStrojní zařízení a nástroje
SCOstatní strojírenství
SDŘízení spolehlivosti a kvality, zkušebnictví
SEMechatronika
SFHutnictví