6. ČESKO-TAIWANSKÉ TECHNOLOGICKÉ DNY

Technologická agentura ČR (TA ČR) pořádá ve spolupráci s taiwanským Ministerstvem pro vědu a technologie a Akademií věd ČR již 6. Česko-Taiwanské Technologické dny. Akce proběhne v Praze dne 7. května 2019 v prostorách TA ČR.

Česko-Taiwanské Technologické dny jsou významnou akcí podporující užší spolupráci České republiky a Taiwanu v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a představují unikátní příležitost pro navázání kontaktů a potenciální spolupráce s taiwanskými špičkovými výzkumníky podporovanými taiwanským státním programem. Navázaná partnerství lze dále využít při podání projektů v 1. veřejné soutěži Programu DELTA 2.

TA ČR spolu s taiwanským Ministerstvem vědy a technologie navrhla tři hlavní témata, která jsou blíže specifikována do podtémat (níže jsou uvedeny názvy přednášek taiwanských výzkumníků):

Smart Machinery

  • Bionic Robot and Foot Robot
  • AIMS (American Institute of Mathematical Science) to empower intelligent manufacturing in Taiwan
  • IoT Technological Innovation and Implementation for Smart Machinery at NARLabs, Taiwan

Autonomous vehicles

  • Autonomous Driving in Taiwan: Status, Opportunities, Challenges
  • TSRI AI IC Design Environment for ADAS/Autonomous Car Applications

Healthcare Technology (details attached)

  • SelfieSign – Last Jigsaw for Total Paperless Hospital
  • Introduction of “Healthcare Systems Consortium (HSC)” in Taiwan
  • Innovative Healthcare Management Systems for Hospital
  • Augmented Reality for Microsurgery
  • Augmented Tissue Segmentation by Deep Learning: From Colorectal Polyps in Colonoscopy to Abdominal Organs in CT Exams

V případě zájmu o účast a především o vystoupení s krátkou prezentací na této akci, prosím, kontaktujte úsek mezinárodní spolupráce na lucie.bila@tacr.cz či 770180556 do 26. 4. 2019.