6. mezinárodní výzva Eurostars-3: podpora mezinárodního výzkumného projektu

Eurostars je největší mezinárodní program financování pro malé a střední podniky, které chtějí spolupracovat na projektech výzkumu a vývoje, které vytvářejí inovativní produkty, procesy nebo služby za účelem komercializace. Eurostars je součástí evropského partnerství pro inovativní malé a střední podniky. Partnerství je spolufinancováno Evropskou unií prostřednictvím Horizont Evropa. 

Dne 12. ledna 2024 byla vyhlášena 6. mezinárodní výzva Eurostars-3 na webových stránkách Eureka s uzávěrkou ve čtvrtek 14. března 2024. Spolupracujte na inovativních a tržně orientovaných projektech výzkumu a vývoje s projektovými partnery z malých a středních podniků, univerzit a výzkumných center z kterékoli z 37 zemí účastnících se programu. Pokud bude vaše žádost v programu Eurostars úspěšná, národní financující orgán (MŠMT) poskytne na realizaci projektu finanční podporu, která vám pomůže s náklady projektu.