Advanced analytics for knowledge transfer monitoring and evaluation

Akronym: KnowledgeAnalytics
Project ID: 02C0538
Doba trvání projektu: 1. 4. 2024 – 30. 6. 2028
Rozpočet: 1 742 354,00 €
Web projektu:www.interregeurope.eu/knowledgeanalytics

Cíl projektu:

Projekt si klade za cíl zlepšit nástroje na podporu transferu znalostí mezi vědou a podniky s cílem podpořit aktivity v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Projekt je zaměřen na činnosti, které podporují společné projekty vědeckých a podnikatelských subjektů, smluvní výzkum a zapojení výzkumných pracovníků do podnikatelských aktivit. 

Výstupem projektu bude zlepšení řízení, monitorování a hodnocení nástrojů podpory a jejich vhodné zacílení s pomocí pokročilé analytiky, včetně metod a technik založených na umělé inteligenci (AI) a big data. Projekt je cílený především na podporu výměny zkušeností a osvědčených postupů mezi sedmi zúčastněnými regiony EU a dalšími zainteresovanými skupinami s různou úrovní zapojení do oblasti transferu znalostí a tvorby politik založených na důkazech. Vzdělávací aktivity a meziregionální spolupráce se zaměří na otázky, jako je tvorba politik a hodnocení na základě důkazů, problémy koordinace, dovednosti, účinnost intervencí, dostupnost dat atd., s cílem pochopit, jak různé regiony vytvářejí stimulující prostředí pro transfer znalostí.

Složení konsorcia:

  1. Research Council of Lithuania (Lithuania) – koordinátor
  2. Public Institution Lithuanian Innovation Centre
  3. Slovak Innovation and Energy Agency
  4. Autonomous University of Barcelona
  5. LAB University of Applied Sciences
  6. Technology Agency of the Czech Republic
  7. University of Mons
  8. Estonian Research Council

Projekt je financován z programu „Interreg Europe“.