AKCE: ČESKO-TAIWANSKÝ SEMINÁŘ

V úterý 11. září 2018 se v prostorách Technologické agentury ČR (TA ČR) v Praze uskutečnil seminář k tématu česko-taiwanské technologické spolupráce. Místopředseda TA ČR Pavel Komárek a člen předsednictva TA ČR Jiří Plešek promluvili o dosavadní spolupráci mezi TA ČR a Ministerstvem vědy a techniky Čínské republiky (MOST), se kterým agentura spolupracuje již od roku 2010.

Taiwanskou delegaci pod vedením Ministerstva ekonomiky (MOEA) a Institutu pro technologický výzkum (ITRI) zastoupenými Pei-Zen Changem (výkonný vice-prezident ITRI), tvořili zástupci výzkumných organizací zaměřených na:

  • kovoprůmysl
  • strojírenství
  • textil
  • elektro-/autonomní vozidla
  • polovodiče/optoelektronické přístroje
  • informační technologie a robotiku (MIRDC, TTRI, III, ISTI, ICL a EOSL).

Semináře se zúčastnilo téměř 40 účastníků.

Foto: TA ČR

Při příležitosti tohoto setkání TA ČR a ITRI informovali o dosavadní vzájemné spolupráci mezi českými a taiwanskými výzkumníky. Výsledkem této spolupráce jsou dvě veřejné soutěže, které jsou na české straně zaštítěné programem DELTA a v rámci nichž bylo společně podpořeno šest projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, a třetí veřejná soutěž, jejíž hodnocení právě probíhá. Taiwanská delegace představila svůj inovační systém a výsledky společného úsilí představili čtyři zástupci společně realizovaných česko-taiwanských projektů, které jsou na české straně administrovány programem DELTA. Tyto projekty jsou zaměřeny na výzkum a vývoj v oblastech kybernetické bezpečnosti, pokročilých materiálů, strojírenství a podnikového softwaru.

Podobně jako i zúčastnění zástupci ostatních uvedených institucí zdůraznili TA ČR a ITRI oboustranný zájem a jedinečné podmínky pro rozvoj technologické spolupráce mezi oběma zeměmi, a to obzvláště na poli výzkumu a vývoje pokročilých materiálů, ICT, robotiky, elektrotechniky, energetiky a dalších. Místopředseda TA ČR vyzdvihl pro oblasti další spolupráce zejména koncepty Průmysl 4.0, Společnost 4.0 a koncept Smart Cities. Na závěr setkání zástupci obou zemí projednali možnosti pro zahájení spolupráce mezi TA ČR a MOEA, které se soustředí primárně na podporu taiwanských podniků.

Prezentace TA ČR a ITRI z uvedené akce je k dispozici zde.