Aktivity na podporu VaVaI COVID-19

Předsednictvo TA ČR rozhodlo, vzhledem k naléhavosti situace ohledně pandemie COVID-19, že příjemci realizovaných projektů, které se věnují výzkumným tématům souvisejícím s touto pandemií, budou moci požádat o jejich rozšíření. Rovněž budou osloveni příjemci Programu GAMA 2, aby zvážili přednostní podporu těm dílčím projektům, které se zabývají výzkumem souvisejícím s COVID-19. V připravované výzvě programu mezinárodní spolupráce DELTA 2 vyzveme partnerské zahraniční agentury, aby zvážily zaměření projektů na výzkum, související s COVID-19.