Aktualizace harmonogramu veřejných soutěží v roce 2021

V souvislosti s přípravou Národního plánu obnovy, který má pomoct restartovat a modernizovat naši ekonomiku, Technologická agentura ČR (TA ČR), jako poskytovatel podpory aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací, upravila plán vyhlašování veřejných soutěží pro letošní rok.

TA ČR plánuje vyhlásit další veřejnou soutěž v Programu ÉTA, přičemž veřejné výdaje budou kryty výhradně z Národního plánu obnovy. TA ČR rovněž připravuje vyhlásit veřejnou soutěž v Programu Národní centra kompetence, ve které bude alokace veřejných výdajů složena z finančních prostředků z Národního plánu obnovy a rozpočtu TA ČR. Obě veřejné soutěže by měly být vyhlášeny v listopadu 2021 s tím, že zahájení realizace projektů se předpokládá nejdříve v polovině roku 2022.

Prostředky z Národního plánu obnovy budou čerpány díky Nástroji pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility, RRF), který má členským státům pomoci řešit hospodářské a sociální dopady pandemie koronaviru a zajistit, aby ekonomiky uskutečnily ekologickou a digitální transformaci a staly se udržitelnějšími. 

Bližší informace o jednotlivých veřejných soutěžích, včetně jejích parametrů, budou zveřejněny v dalších týdnech na webových stránkách TA ČR.


Aktuální harmonogram veřejných soutěží pro tento rok naleznete ZDE.