Analýza členských agentur TAFTIE: Úloha evropských inovačních agentur

Pracovní skupina TAFTIE Characterization Task Force* porovnala členské agentury TAFTIE s důrazem na jejich strategie, organizační nastavení a podpůrné programy. Cílem bylo také identifikovat dosavadní nedostatky ve znalostech a zdůraznit kompetence a služby, které musí inovační agentury rozvíjet, aby úspěšně fungovaly a podporovaly své klienty. Výstup porovnání obsahuje popis současného stavu, toho, jak agentury fungují dnes, bezpečnostní záležitosti, výhled do budoucnosti, závěry a doporučení. Skupina tak reagovala na nutnost agentur zvládnout adaptaci na nové technologie, což vytváří na agentury značný tlak. Důležitá je i diverzifikace zdrojů pro práci inovačních agentur, schopnost umět reagovat na změnu a být flexibilní. 

Přečtěte si více informací o současné i budoucí roli inovačních agentur v Evropě.

* Zavedení pracovní skupiny TAFTIE Characterization Task Force bylo schváleno radou TAFTIE v listopadu 2020, jejím úkolem je charakterizace členských agentur.