ANALÝZA PODANÝCH NÁVRHŮ DO 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE V PROGRAMU NCK1

Technologická agentura ČR zveřejňuje, na základě principů otevřenosti, předběžnou analýzu podaných návrhů projektů před provedením kontroly splnění podmínek 1. veřejné soutěže (1. VS) v programu Národní centra kompetence (NCK) vyhlášenou dne 29. března 2018. Do 1. VS bylo podáno celkem 17 návrhů projektů, na jejichž řešení by se mělo podílet 302 účastníků. Celkové náklady projektů dosahují 2,35 mld. Kč, s celkovým úhrnem požadované státní podpory ve výši 1,85 mld. Kč.

Nejvýznamněji je zastoupena skupina oborů „J – Průmysl“ s jedenácti podanými návrhy projektů a celkovými náklady 1,49 mld. Kč. Druhou nejpočetnější oborovou skupinou je skupina „E – Biovědy“ s celkovými náklady 244,75 mil. Kč.

Každý návrh projektu se mohl přihlásit k více výzkumným tématům. Nejčastěji byly návrhy projektů přiřazeny k hlavnímu výzkumnému tématu „Pokročilé materiály a nanotechnologie“ a „Strojírenství pro 21. století“, obě tato témata byla přiřazena k osmi podaným návrhům projektů.

Podniky tvoří 60,6% všech účastí organizací, z nichž malé a střední podniky tvoří 34,1 % a velké podniky 26,5 %. Výzkumné organizace jsou zastoupeny z 39,4 %.

Kompletní předběžná analýza ZDE