Aplikovaný výzkum zná své vítěze. Den TA ČR 2022 ukázal, proč je diverzita důležitá pro kvalitní výzkum i život v Česku

Technologická agentura ČR (TA ČR) již po desáté ocenila nejlepší projekty aplikovaného výzkumu s vysokým přínosem pro společnost. Celým Dnem TA ČR 2022 diváky provázelo téma diverzity ve výzkumu. Dopolední program zahájil seminář Industry SHUV.0: Proč průmysl potřebuje společenské vědy, který se věnoval důležitosti propojování společenských, humanitních a uměleckých oborů s technickými obory a jejich následné spolupráci na poli aplikovaného výzkumu. Ve večerních hodinách pak byly na slavnostním galavečeru předány Ceny TA ČR špičkovým projektům. O absolutním vítězi hlasovala veřejnost prostřednictvím webu TA ČR spolu s diváky v sále, a stal se jím projekt z kategorie GOVERNANCE, který obdržel sošku Český nápad.

Den TA ČR má každý rok své specifické téma, které odráží aktuální dění. V minulosti to byla spolupráce s průmyslem, Green Deal, transfer technologií či sociální aspekty výzkumu. Letos byla zvolena diverzita (rozmanitost), která vše výše uvedené spojuje a posouvá na ještě vyšší úroveň. Podtitulem Dne TA ČR se stal Výzkum bez předsudků, protože je to právě rozmanitost, která přibližuje výzkum člověku, odkrývá silné i slabé stránky společnosti, naše způsoby chování či zkušenosti a bourá tím tak zavedené předsudky – bariéry ve výzkumu. „Diverzita v Česku stále ještě není běžná, a z toho důvodu jsme se na ni letos zaměřili. Chceme společnosti ukázat, že je důležitá a rovnou jsme začali u sebe. Něco organizovat u jiných je vždy složitější a může to lidi popudit. Proto jdeme příkladem. Byli bychom rádi, aby firmy, výzkumné instituce i politici, až budou něco řešit, nezapomínali na to, že mají kolem sebe různé skupiny obyvatel a každá z nich může mít odlišný názor a potřebu,” uvedl předseda TA ČR Petr Konvalinka. Den TA ČR 2022 se konal pod záštitou ministryně pro vědu, výzkum a inovace Heleny Langšádlové.

Odbornou část programu zahájil seminář Industry SHUV.0: Proč průmysl potřebuje společenské vědy. Akce se zaměřila na důležitost zapojení společenských, humanitních a uměleckých (SHUV) oborů do aplikovaného výzkumu, příklady dobré praxe a přínosy SHUV oborů pro českou společnost a hospodářství. Experti se shodli, že stěžejní v propojování SHUV oborů s těmi technickými je vzájemná komunikace, modifikace vzdělávacího systému a nezanedbatelnou roli zde hraje i stát. „Zájmem státu je vytvářet  takové prostředí, aby podnítilo v českém výzkumu diverzitní přístup a tím i související i interdisciplinaritu. Ze svých osobních zkušeností mohu říci, že interdisciplinární výzkum to má vždy těžší – obnáší více úsilí, prostředků a vzájemného pochopení. Výsledky takového výzkumu jsou ale vždy špičkové a myslím si, že to je přesně to, co stát potřebuje,” uvedl Matúš Šucha, člen předsednictva TA ČR.

Na dopolední program navázal již po desáté slavnostní galavečer s předáváním sošek od Lukáše Jabůrka těm nejlepším projektům aplikovaného výzkumu za uplynulý rok. „Ceny TA ČR získají ty nejkvalitnější projekty aplikovaného výzkum uplynulého roku. Ocenění má být určitou formou motivace pro udržení a povzbuzení další spolupráce v oblasti aplikovaného výzkumu. Udělujeme je ve čtyřech kategoriích – Business, Partnerství, Spolupráce a Governance. O tom, komu poputuje pátá cena Český nápad rozhoduje veřejnost,“ upřesnil Petr Konvalinka, předseda TA ČR. O absolutním vítězi a držiteli ceny Český nápad z dílny společnosti 3Dees rozhodla veřejnost prostřednictvím hlasování na webu TA ČR a diváci v sále. Ti zvolili projekt z kategorie GOVERNANCE. Jeho hlavní řešitel Václav Moravec sošku při převzetí věnoval vítězům všech kategorií Cen TA ČR 2022 a udělal z ní tak putovní cenu.

Čtvrtkem 20. října Den TA ČR ale ještě neskončil! Následují Ozvěny Dne TA ČR, tedy série regionálních seminářů, která proběhne od 9. do 23. 11. Zájemci se mohou zúčastnit buď osobně v daném městě nebo se mohou připojit prostřednictvím na online streamů. Link pro připojení bude zveřejněn v den akce.

Ozvěny dne TA ČR 2022 | Olomouc:
Novinky a inovace v medicíně

9. listopadu 2022 | 10:00-12:00

Prozradíme Vám novinky a inovace v medicíně. Zaměříme se zejména na interdisciplinaritu medicíny, personalizovanou medicínu, bioinformatiku za účelem rychlé diagnostiky nemoci a nastavení správné terapie či telemedicínu.


Ozvěny dne TA ČR 2022 | České Budějovice: Přeshraniční spolupráce, společenská odpovědnost a životní prostředí

16. listopadu 2022 | 10:00-12:00

Jak funguje přeshraniční spolupráce na jihu naší země? A jak místní výzkumná obec přistupuje ke společenské odpovědnosti a životnímu prostředí? Nechejte se inspirovat Jihočeským regionem!


Ozvěny dne TA ČR 2022 | Liberec:
Využití mladých talentů a rozvoj spin-offů

23. listopadu 2022 | 10:00-12:00

Jak Liberecký kraj pečuje o své talenty? Jaké podmínky pro rozvoj mladé výzkumné generace nabízí kraj a univerzita? Dotýkáme se tématu práce s lidskými zdroji. Pro dosažení diverzity je potřeba podporovat všechny skupiny mladých talentů, je potřeba změna.

Jako novinku letos Technologická agentura ČR připravila speciální webovou stránku s unikátním obsahem ke Dni TA ČR. Návštěvníci si budou moci přečíst rozhovory s inspirativními osobnostmi, podívat se na videa s předními českými experty a expertkami nejen z výzkumné sféry a zorientovat se v tématu díky přehledným infografikám. Web je dostupný na adrese www.diverzita.tacr.cz.