AquaticPollutants Call 2020 - připravte se na mezinárodní výzvu

Od 17. února 2020 bude dle předběžného harmonogramu otevřena společná mezinárodní výzva AquaticPollutants Call 2020.

Cílem ERA-NET cofundu AquaticPollutants je prostřednictvím společné výzvy podpořit mezinárodní projekty zaměřené na výzkum rizik zapříčiněných znečištěním a patogeny ve vodních zdrojích, kterým je vystaveno lidské zdraví, stejně tak jako životní prostředí. Účelem bude analyzovat rozšíření těchto nečistot a patogenů a popsat jejich vliv při průniku do ekosystémů a hromadění v potravinovém řetězci. V konečném důsledku tak výzva umožní vytvořit strategie a technologie, které by mohly pomoci zabránit tomuto šíření. Výzva je určena pro výzkumné a inovační projekty, které zavádí integrované a mezioborové přístupy ke zvládnutí daných rizik.

Lhůta pro příjem návrhů projektů potrvá do 16. dubna 2020.

Témata výzvy: 

  1. Measuring – Environmental behaviour of contaminants of emerging concern (CECs), pathogens and antimicrobial resistant bacteria in aquatic ecosystems
  2. Evaluating – Risk assessment and management of CECs, pathogens and antimicrobial resistant bacteria from aquatic ecosystems (inland and marine) to human health and environment
  3. Taking Actions – Strategies to reduce CECs, pathogens and antimicrobial resistant bacteria in aquatic ecosystems (inland and marine)

Alokace na výzvu 1 000 000 EUR
Maximální výše podpory na projekt 500 000 EUR
Maximální intenzita podpory na projekt 85 %

Tato ERA-Net cofundová výzva se řídí mezinárodními pravidly, společnými pro uchazeče ze všech zúčastněných zemí. Kromě mezinárodních podmínek musí český uchazeč splňovat národní podmínky vycházející z programu Technologické agentury ČR, ze kterého budou úspěšní čeští uchazeči financováni.

Více o národních podmínkách naleznete v dokumentu zde.

Uchazečem z České republiky mohou být jak výzkumné organizace, tak podniky. 

Seznam zemí*:
Belgie, Brazílie, Česká republika, Dánsko, Egypt, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Izrael, Jihoafrická republika, Kypr, Moldavsko, Německo, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Řecko, Skotsko (Velká Británie), Španělsko, Švédsko, Tchaj-wan, Tunisko, Turecko
*seznam není finální