AquaticPollutants ERA-NET Cofund

Identifikace projektu: AquaticPollutants
Registrační číslo: 869178
Identifikace programu: Horizon2020
Výzva: H2020-SC5-2018-2019-2020
Typ akce:  ERA-NET Cofund
Koordinátor: JPI Water
Délka trvání projektu: 60 měsíců (1. 1. 2020 – 31. 12. 2024)
Celkové náklady: € 18 181 814
Vyžádaný EU příspěvek: € 6 000 000

Cíl projektu:

Cílem projektu AquaticPollutants je uskutečnění společné výzvy 32 organizací z 26 zemí světa v oblasti výzkumu v oblasti znečištění vod. Projekt se snaží o podporu mezinárodní spolupráce a  koordinaci výzkumného úsilí zúčastněných členských států EU, přidružených států a regionů, a vybraných globálních partnerů ve výzkumu a inovacích. Cílem těchto partnerů je snížení, a nebo ještě lépe eliminace, vstup patogenů do prostředí. Aby naplnili tento cíl, aplikují holistický a interdisciplinární přístup, aby lépe pochopili vlivy patogenů na prostředí a člověka. Tento přístup musí zahrnovat i analýzu šíření patogenů v podzemních vodách a možné vzdušné cesty, kterými se patogeny mohou pohybovat. 

Cílem TA ČR v této iniciativě je identifikovat další výzkumné programy pro materiálový výzkum a inovace a upevnit spolupráci s příslušnými finančními organizacemi z Evropy i mimo ni.

Projektové aktivity jsou rozděleny do 6 pracovních balíčků (WPs):

WP1: Management 
WP2: Příprava a vyhlášení společné výzvy s příspěvkem EK
WP3: Evaluace a výběr projektů výzvy 
WP4: Monitoring podpořených projektů z výzvy
WP5: Komunikace, využívání a diseminace výsledků 
WP6: Další aktivity 

Složení konsorcia:

 1. JÜLICH, Německo
 2. BELSPO, Belgie
 3. FNRS, Belgie
 4. FWO, Belgie
 5. RPF, Kypr
 6. TAČR, Česká Republika
 7. IFD, Dánsko
 8. ASRT, Egypt
 9. ETAg, Estonsko
 10. AKA, Finsko
 11. ANR, Francie
 12. EPA, Irsko
 13. CSO-MOH, Izrael
 14. A.R.P.A., Itálie
 15. MIUR, Itálie
 16. NARD, Moldavská republika
 17. RCN, Norsko
 18. NCBR, Polsko
 19. FCT, Portugalsko
 20. UEFISCDI, Rumunsko
 21. WRC, Jižní Afrika
 22. AEI, Španělsko
 23. ISCIII, Španělsko
 24. FORMAS, Švédsko
 25. SRC, Švédsko
 26. MHESR, Tunisko
 27. TUBITAK, Turecko
 28. SCOTENT, Velká Británie
 29. CONFAP, Brazílie
 30. GSRT, Řecko
 31. MoST, Taiwan
 32. ISPRA, Itálie

Tento projekt (CHIST-ERA III) získal finanční podporu z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizon 2020 na základě grantové dohody č. 768977.