Archiv: 1. VS Programu ALFA

DOKUMENTY SPOJENÉ S PODPOŘENÝMI PROJEKTY V PRVNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽI

Implementační plán aplikace výsledků projektu v praxi

Změnové řízení u realizovaných projektů – aktualizace pokynů a příloh 1. 10. 2012

Formuláře pro finanční vypořádání dotací na základě vyhlášky 52/2008 Sb.


Průběžné zprávy

Dne 5. prosince 2011 byla spuštěna aplikace pro odevzdávání průběžných zpráv o postupu řešení projektu pro projekty podpořené v první veřejné soutěži ve výzkumu, vývoji a inovacích Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA. Formulář pro vyplnění zprávy je přístupný na adrese: prubeznezpravy.tacr.cz.

Přihlašovací údaje byly zaslány emailem řešiteli příslušného projektu dne 5. prosince 2011.


Důležité termíny

Do 5. ledna 2012 je třeba vyplnit a ELEKTRONICKY ODESLAT zprávu o provedených činnostech (tzv. věcnou část průběžné zprávy).

Do 15. ledna 2012 je třeba vyplnit a ELEKTRONICKY ODESLAT zprávu o čerpání přidělených finančních prostředků (tzv. finanční část průběžné zprávy).

Za správné vyplnění a odeslání obou zpráv zodpovídá příjemce podpory.

Oznamujeme, že lhůta pro vkládání FINANČNÍ ČÁSTI průběžných zpráv do systému se prodlužuje z 15. ledna 2012 do 16. ledna 2012, a to z důvodu znění § 122 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, který říká, že „připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den“.

Do 31. ledna 2012 do 12 hodin je příjemce podpory povinen originály obou částí průběžné zprávy společně s číslovanými originály příloh nerozebíratelným způsobem svázat a doručit v jedné obálce na adresu TA ČR.