BiodivClim Call 2019: Předběžné informace k mezinárodní výzvě

Technologická agentura ČR (TA ČR) se s Ministerstvem životního prostředí zapojila do projektu BiodivClim, který spadá pod aktivity mezinárodní strategické sítě BiodivERsa.

Dne 2. září 2019 bude dle předběžného harmonogramu vyhlášena společná mezinárodní výzva BiodivClim Call 2019 zaměřená na podporu výzkumu v oblasti biodiverzity a klimatických změn. Výzva je svými pravidly pro české uchazeče navázána na Program Prostředí pro život, ze kterého budou finančně podpořeny české subjekty mezinárodních projektů v celkové výši 1 640 000 EUR. Příjem zkrácených návrhů projektů bude uzavřen 5. listopadu 2019.

Národní podmínky pro českého uchazeče ZDE

Výzva bude zaměřena na následující oblasti: 

 • Consequences of climate change on biodiversity and nature’s contributions to people
 • Climate-biodiversity feedback processes
 • Potential of nature-based solutions for mitigating and adapting to climate change
 • Synergies and trade-offs between policies on biodiversity, climate and other relevant sectors, and the role of agents of change

Seznam zemí, které projevily předběžný zájem zúčastnit se výzvy 2019 je následující:

Belgie, Brazílie (stát Sao Paulo), Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Izrael, Jižní Afrika, Litva, Německo, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Turecko.

Pro hledání partnerů lze využít BiodivERsA Partner Search Tool.

Projektové návrhy v anglickém jazyce mohou předkládat mezinárodní projektová konsorcia tvořená výzkumníky minimálně ze tří zemí zapojených do mezinárodní výzvy (alespoň dvě členské nebo přidružené země EU) a musí být financovány přinejmenším třemi různými zúčastněnými poskytovateli.

Návrhy projektů budou hodnoceny dle následujících kritérii:

 • ve fázi zkráceného návrhu projektu (pre-proposal form) je projekt hodnocen
  dle následujících kritérií:
  • projekt odpovídá rozsahu výzvy,
  • novost výzkumu,
  • nadnárodní přidaná hodnota
 • ve fázi úplného návrhu projektu (full proposal form) je projekt hodnocen
  dle kritérií:
 • excelence (vědecká),
 • kvalita a efektivita implementace,
 • dopad (s přihlédnutím k hodnocení získaných od externích hodnotitelů).

Pro více informací sledujte oficiální stránky biodiversa.org a tacr.cz.