BiodivClim ERA-NET Cofund

Identifikace projektu: BiodivClim
Registrační číslo:869237 
Identifikace programu:Horizon2020
Typ akce:ERA-NET Cofund
Výzva:H2020-LC-CLA-2018-2019-2020
Koordinátor:síť BiodivERsA
Délka trvání projektu:60 měsíců (1. 9. 2019 – 31. 8. 2024)
Celkové náklady:€ 15 151 516,00
Vyžádaný EU příspěvek:€ 5 000 000

Cíl projektu:

Cílem projektu BiodivClim je uskutečnění společné výzvy v oblasti výzkumu biodiverzity a klimatu. Projekt se tento cíl snaží naplnit koordinací výzkumného úsilí zúčastněných členských států EU, přidružených států a regionů, a vybraných globálních partnerů ve výzkumu a inovacích ve třech oblastech:
(i) vylepšení, porozumění a podporu vývoje a používání řešení založených na přírodě, zelených a modrých infrastruktur, ekosystémových přístupů k dekarbonizaci, přizpůsobení se klimatickým změnám, a dále jejich zmírňování a odolnosti vůči nim;
(ii) posouzení dopadů změn klimatu a planetární zpětné vazby; 
(iii) hledání nových informací využitelných pro vytváření politik pro zmírnění klimatických změn a případnému přizpůsobení se.

Cílem TA ČR v této iniciativě je identifikovat další výzkumné programy pro materiálový výzkum a inovace a upevnit spolupráci s příslušnými finančními organizacemi z Evropy i mimo ni.

Projektové aktivity jsou rozděleny do 7 pracovních balíčků (WPs):

WP1: Management
WP2: Spolufinancována výzva (Call 2019) – Příprava a vyhlášení výzvy 2019
WP3: Spolufinancována výzva (Call 2019) – Evaluace a výběr projektů výzvy 2019
WP4: Spolufinancována výzva (Call 2019) – Monitoring podpořených projektů z výzvy 2019
WP5: Komunikace, využívání a diseminace výsledků
WP6: Další aktivity projektu 2 – jiné společné aktivity na podporu strategické spolupráce využití výzkumných výsledků
WP7: Koordinace a řízení celé aktivity

Složení konsorcia:

 1. FWF, Rakousko
 2. BELSPO, Belgie
 3. F.R.S.-FNRS, Belgie
 4. FWO, Belgie
 5. FAPESP, Brazílie (Sao Paulo)
 6. BNSF, Bulharsko
 7. TACR, Česká Republika
 8. IFD, Dánsko
 9. ETAG, Estonsko
 10. AKA, Finsko
 11. ANR, Francie
 12. GUA-REG, Francie
 13. REU-REG, Francie
 14. DFG, Německo
 15. DLR-PT, Německo
 16. EPA, Irsko
 17. MoEP, Izrael
 18. RCL, Litva
 19. RCN, Norsko
 20. NCN, Polsko
 21. FCT, Portugalsko
 22. FRCT, Portugalsko (Azory)
 23. UEFISCDI, Rumunsko
 24. SAS, Slovensko
 25. DST, Jihoafrická Republika
 26. AEI, Španělsko
 27. GOBCAN, Španělsko (Kanárské ostrovy)
 28. FORMAS, Švédsko
 29. SNSF, Švýcarsko
 30. TAGEM, Turecko

Tento projekt získal finanční podporu z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizon 2020 na základě grantové dohody č. 869237.