BiodivRestore Call 2020: nová mezinárodní výzva zaměřená na ochranu a obnovu ekosystémů

Strategická síť BiodivERsA a Water JPI na podzim letošního roku vyhlásí společnou mezinárodní výzvu BiodivRestore Call 2020. Cílem této výzvy je finančně podpořit projekty, které jsou zaměřené na ochranu a obnovu poškozených ekosystémů a jejich biologické rozmanitosti, včetně zaměření na vodní systémy. Předmětem výzkumu jsou především sladkovodní systémy, ale také suchozemská a mořská prostředí. 

Technologická agentura České republiky (TA ČR) je do tohoto ERA-NET cofundu zapojena spolu s Ministerstvem životního prostředí. Momentálně připravujeme pravidla pro české uchazeče, která budou vycházet z programu Prostředí pro život, ze kterého budou úspěšní uchazeči následně financováni. Uchazečem z České republiky mohou být jak výzkumné organizace, tak podniky. 

Výzva se bude věnovat těmto tematickým oblastem:

  • Studying the biological and biophysical processes at stake for conservation/restoration, and their interactions
  • Assessing trade-offs and synergies between targets, benefits and policies for conservation and restoration
  • Knowledge for improving the effectiveness and upscaling of conservation and restoration actions 

Na základě předběžného harmonogramu je vyhlášení výzvy plánováno na 5. října 2020 s možností podat zkrácené návrhy projektů (tzv. pre-proposals) do 7. prosince 2020.

Pro zapojení do výzvy BiodivRestore Call 2020 je třeba:

  • vytvořit mezinárodní výzkumné konsorcium – partneři nejméně ze 3 zapojených zemí (z čehož alespoň dvě jsou členské či přidružené země EU),
  • navrhnout téma společného projektu,
  • zvolit koordinátora projektu,
  • společně podat projekt do mezinárodního systému,
  • poslat TA ČR povinné přílohy českého uchazeče ve stejné lhůtě jako je termín pro podání pre-proposals  – ID datové schránky: afth9xp

Seznam zemí, které předběžne projevily zájem se do výzvy zapojit:

Belgie, Brazílie*, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Jihoafrická republika, Litva, Lotyšsko, Maroko, Moldavsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Taiwan, Tunisko, Turecko

*seznam brazilských států, které se zapojí do výzvy, bude doplněn později

Pro hledání partnerů můžete využít:
BiodivRestore Partner Search Tool
LinkedIn Water JPI Researches Forum

Termíny výzvy a seznam zapojených zemí se ještě mohou změnit, proto sledujte webové stránky tacr.cz, biodiversa.org nebo waterjpi.eu.