BiodivRestore ERA-NET Cofund

Identifikace projektu: BiodivRestore
Registrační číslo:101003777
Identifikace programu:Horizon2020
Typ akce:ERA-NET Cofund
Výzva:H2020-SC5-2020-1
Koordinátor:FRB (Francie)
Délka trvání projektu:5 let (1. 10. 2020 – 30. 9. 2025)
Celkové náklady:€ 15,151,513.00 
Vyžádaný EU příspěvek:€ 4,999,999.29

Cíl projektu:

Strategická síť BiodivERsA a Water JPI společně spouští mezinárodní era-netový projekt BiodivRestore. Cílem tohoto projektu je společně vyhlašovat výzvy, které finančně podpoří projekty zaměřené na ochranu a obnovu poškozených ekosystémů a jejich biologické rozmanitosti, včetně zaměření na vodní systémy.

Projektové aktivity jsou rozděleny do 6 pracovních balíčků (WPs):

WP1: Management
WP2: Příprava a spuštění cofundové výzvy
WP3: Hodnocení a výběr projektů v cofundové výzvě
WP4: Follow-up a monitoring výsledků projektů z cofundové výzvy
WP5: Komunikace, diseminace a aplikace výsledků 
WP6: Dodatečné aktivity na podporu strategické spolupráce a využití výsledků

Složení konsorcia:

 1. FONDATION FRANCAISE POUR LA RECHERCHE SUR LA BIODIVERSITE – FRB (Francie)
 2. FONDS ZUR FÖRDERUNG DER WISSENSCHAFTLICHEN FORSCHUNG – FWF (Rakousko)
 3. Service Public Fédéral de Programmation Politique Scientifique -Belspo (Belgie)
 4. FONDS DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE- FNRS (Belgie)
 5. FONDS VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK-VLAANDEREN – FONDS WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK – VLAANDEREN FWO (Belgie)
 6. CONSELHO NACIONAL DAS FUNDACOES DE ESTADUAIS DE AMPARO A PESQUISA – CONFAP (Brazílie)
 7. BULGARIAN NATIONAL SCIENCE FUND – BNSF (Bulharsko)
 8. TECHNOLOGICKA AGENTURA CESKE REPUBLIKY (Česká Republika)
 9. INNOVATIONSFONDEN – DANMARK INNOVATIONSFOND DANISH INNOVATION FOUNDATION (Dánsko)
 10. SIHTASUTUS EESTI TEADUSAGENTUUR – ETAg (Estonsko)
 11. SUOMEN AKATEMIA (Finsko)
 12. AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE – ANR (Francie)
 13. DEUTSCHE FORSCHUNGSGEMEINSCHAFT (Německo)
 14. DEUTSCHES ZENTRUM FUR LUFT – UND RAUMFAHRT EV – DLR (Německo)
 15. ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY OF IRELAND – EPA (Irsko)
 16. VALSTS IZGLITIBAS ATTISTIBAS AGENTURA – VIAA (Lotyšsko)
 17. Lietuvos mokslo taryba (Litva)
 18. AGENTIA NATIONALA PENTRU CERCETARE SI DEZVOLTARE – NATIONAL AGENCY FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT (Moldavsko)
 19. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (Maroko)
 20. MINISTERIE VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT (Nizozemsko)
 21. NORGES FORSKNINGSRAD – THE RESEARCH COUNCIL OF NORWAY (Norsko)
 22. NARODOWE CENTRUM NAUKI (Polsko)
 23. FUNDACAO PARA A CIENCIA E A TECNOLOGIA – FCT (Portugalsko)
 24. FUNDO REGIONAL PARA A CIENCIA E TECNOLOGIA – FRCT (Portugalsko)
 25. Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii – UEFISCDI (Rumunsko)
 26. SLOVENSKA AKADEMIA VIED – SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES (Slovensko)
 27. WATER RESEARCH COMMISSION – WRC (Jihoafrická Republika)
 28. AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION – STATE RESEARCH AGENCY OF SPAIN (Španělsko)
 29. GOBIERNO DE CANARIAS – GOBCAN (Španělsko)
 30. NATURVARDSVERKET – SEPA (Švédsko)
 31. SCHWEIZERISCHER NATIONALFONDS ZUR FORDERUNG DER WISSENSCHAFTLICHEN FORSCHUNG (Švýcarsko)
 32. MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY – MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (Taiwan)
 33. MINISTRY OF HIGHER EDUCATION AND SCIENTIFIC RESEARCH – MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (Tunisko)
 34. MINISTRY OF AGRICULTURE AND FORESTRY – TARIM VE ORMANCILIK BAKANLIGI (Turecko)
 35. GUADELOUPE REGION – GUAD REGION (Francie – Guadeloupe)
 36. LATVIJAS ZINATNES PADOME (Lotyšsko)
 37. VDI/VDE INNOVATION + TECHNIK GMBH (Německo)

Tento projekt získal finanční podporu z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizon 2020 na základě grantové dohody č. 101003777.