Blíží se vyhlášení druhé mezinárodní výzvy v Evropském partnerství DUT

V září 2023 dostanou výzkumníci příležitost zapojit se do druhé mezinárodní výzvy Evropského partnerství Driving Urban Transitions (DUT). Výzvu Partnerství DUT (Driving Urban Transitions) Call 2023 vyhlašuje strategická síť JPI Urban Europe. Výzva je zaměřena na podporu mezinárodních výzkumných projektů, které si kladou za cíl pomoci městům v přechodu k udržitelnější ekonomice a fungování. Výzva bude otevřena od 1. 9 . 2023, zkrácené návrhy projektů (tzv. pre-proposals) budou moci zájemci podávat do 21. 11. 2023, 13:00 SEČ.

Mezinárodní konsorcia budou moci podávat projekty ve třech tematických oblastech: 

  • Positive Energy Districts (PED)
  • 15-Minute City (15mC)
  • Circular Urban Economies (CUE)

Čeští uchazeči se budou moci zapojit do prvních dvou jmenovaných tematických oblastí. Okruh Positive Energy Districts cílí na nová inovativní řešení pro plánování a vytváření energeticky pozitivních čtvrtí a cílem okruhu 15-Minutes City je zlepšení městské mobility a dostupnosti služeb na úrovni městských čtvrtí.

Tematické oblasti se dělí na jednotlivá témata (call topics), čeští uchazeči se budou moci zapojit do následujících témat:

Positive Energy Districts (PED)

  • Energy Resilience and Energy Poverty
  • Enabling Systems for Local Energy Transitions: Collaboration and Sustainable Investment

15-Minute City (15mC)

  • Mobility and Planning Policies for Proximity-oriented Developments

Celková finanční částka podpory TA ČR na výzvu pro české uchazeče v mezinárodních projektech je 760 000 EUR. Maximální finanční částka podpory na projekt (na jeho českou část) je 200 000 EUR. 

Výzva se řídí mezinárodními pravidly společnými pro uchazeče ze všech zapojených zemí. Kromě mezinárodních pravidel musí čeští uchazeči splňovat také národní podmínky stanovené příslušným národním poskytovatelem. Uchazeči, kteří se zapojí do projektů aplikovaného výzkumu, budou tedy muset splnit národní podmínky vycházející z programu SIGMA (Dílčí cíl 4 – Mezinárodní spolupráce).

Předběžný seznam zapojených zemí a poskytovatelů*:

Belgie (F.R.S.-FNRS, VLAIO, FWO, Innoviris); Bulharsko (BNSF); Česká republika (TA ČR); Dánsko (IFD); Estonsko (MKM, ETAg); Finsko (BF); Francie (ANR, ADEME); Island (Rannis); Itálie (MIMIT, MUR); Kanada (FRQNT-FRQSC); Kypr (RIF); Lotyšsko (LCS); Litva (LMT); Maďarsko (NKFIH); Německo (DLR, FZJ-PtJ); Nizozemí (MINBZK, NWO, Taskforce for Applied Research – SIA); Polsko (NCBR); Portugalsko (CCDR-C, FCT); Rakousko (FFG); Rumunsko (UEFISCDI); Řecko (GSRI); Slovinsko (ARIS); Španělsko (AEI, CDTI); Švédsko (Formas, SWEA); Švýcarsko (DETEC, Innosuisse, SNSF); Turecko (TUBİTAK)

*jedná se o předběžný seznam zemí aktuální k 3.7.2023, někteří poskytovatelé ještě svou účast ve výzvě potvrdí

Oficiální Call text obsahující kompletní popis zaměření výzvy bude zveřejněn na stránkách Partnerství DUT. Pro aktuální informace o výzvě sledujte webové stránky www.tacr.cz a mezinárodní stránky výzvy zde.