Časopis Veřejné zakázky publikoval odborný článek s názvem: Veřejné zakázky na inovace a aplikace § 6 odst. 4 ZZVZ

Časopis Veřejné zakázky publikoval v čísle 1/2022 článek s názvem Veřejné zakázky na inovace a aplikace § 6 odst. 4 ZZVZ. Informace o časopise jsou dostupné na stránkách www.zakazky.eu/.

Novela ZZVZ, která je účinná od 1. 1. 2021, doplnila § 6 tohoto zákona o nové zásady zadávání veřejných zakázek. Zadavatelé se již více než rok úspěšně vypořádávají s environmentálním pilířem a se sociálním pilířem. Vyhlašování veřejných zakázek na inovativní řešení zůstává stále v pozadí. Jedním z důvodů je to, že nejsou pro většinu nákupů vhodné. Současně se ale také zadavatelé často bojí využívat nové a méně známé procesní postupy.

Článek vysvětluje pojem inovace a obsahuje praktický návod pro rozhodnutí se, zda soutěžit inovativní řešení. Současně článek obsahuje popis možností pro soutěžení inovace dle ZZVZ a přibližuje výhody a nevýhody jednotlivých typů zadávacích řízení.

Přečíst úryvek z článku >>